บอกลา PM 2.5 ไปได้เลย เพราะมีรถโดยสารไฟฟ้าฝีมือคนไทย
July 7, 2022
ล้ำ!! เรือไม่ใช้น้ำมัน แต่ใช้ แดด+ลม+น้ำขับเคลื่อน
August 31, 2022
Show all

“Grid Modernization” โครงข่ายระบบไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน

ตอนนี้เริ่มเข้าสู่ยุคแห่งพลังงานไฟฟ้ากันแล้ว เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าเราจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคพลังงาไฟฟ้า และใช้พลังงานสะอาดแบบไร้รอยต่อกันได้อย่างไร?

กฟผ. ได้ดูหน้าและพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัย (Grid Modernization) สามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าในภาพรวม

“Grid Modernization” โครงข่ายระบบไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน

 ระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Forecast) พยากรณ์กำลังการผลิตไฟฟ้า ทุก ๆ ครึ่งชั่วโมงจนถึงอีก วันล่วงหน้า ช่วยให้การบริหารจัดการกับโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงอื่น ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ (BESS) ภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูง ช่วยลดความผันผวนของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน โดยนำร่องที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ และสถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ.ลพบุรี

ปรับปรุงสถานีไฟฟ้าแรงสูงดิจิทัล (Digital Substation) เพิ่มความสามารถควบคุมส่งจ่ายไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ โดยเตรียมนำร่องเข้าใช้งานในปี 2565 จำนวน 2 แห่ง คือ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษและสถานีไฟฟ้าแรงสูงตราด จ.ตราด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *