ตลาดพลังงานสีเขียวไทยไปไกลแน่นอน
December 18, 2022
สถานีชาร์จแบตฯ ตามแบบ BCG Model
December 18, 2022
Show all

e-Tree ต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์

⚡☀ ในศตวรรษนี้คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าพลังงานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการดำเนินชีวิต โลกเราถูกขับเคลื่อนด้วยพลังงาน และพลังงานบนโลกใบนี้ก็มีหลายชนิด แต่บางชนิดก็มีอย่างจำกัดและบางชนิดก็สร้างมลภาวะแก่โลก โดยเฉพาะพลังงานจากฟอสซิล เช่น ถ่านหิน น้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ ที่สร้างมลพิษและภาวะเรือนกระจกที่นำไปสู่ปัญหาภาวะโลกร้อน (มาก) จึงมีความพยายามค้นหาพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ซึ่งส่วนใหญ่คือพลังงานที่อยู่ตามธรรมชาติและสามารถนำมาใช้ทดแทนพลังงานเดิมได้อย่างไม่จำกัด
⚡☀ พลังงานทดแทนตามธรรมชาติที่มีไม่จำกัดอย่าง พลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางเลือกสำคัญ ถึงแม้ว่าจะยังมีความไม่เสถียรอยู่บ้าง เนื่องจากจำเป็นต้องขึ้นอยู่กับพื้นที่ เพราะบางที่ที่มีแสงแดดมาก บ้างพื้นที่มีแสงแดดน้อย และหลายประเทศได้สร้างนวัตกรรมเพื่อนำพลังงานแสงอาทิตย์ไปใช้กันมากขึ้น เช่น การเปิดตัวแนวคิด Solar Tree เป็นครั้งแรก โดยบริษัท Sologic envisions ประเทศอิสราเอลในปี ค.ศ. 2014 และต่อมาในปี ค.ศ. 2015 ในการประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP21) ณ กรุงปารีส ฝรั่งเศส แนวคิดนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นต้นแบบของการนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม และต่อมาประเทศฝรั่งเศสได้นำแนวคิดนี้ไปต่อยอดเป็นนวัตกรรม e-Tree
⚡🌳 e-Tree หรือ Solar Tree คือการสร้างพลังงานสะอาด (green energy) ในรูปลักษณะของ “ต้นไม้” จำลองพลังงานแสงอาทิตย์ หรือเป็นรูปแบบหนึ่งของการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อเป็นสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดเล็ก โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ทางสังคม เช่น ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวในเมือง ส่งเสริมการตระหนักรู้เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและพลังงานสะอาด รวมถึงการเชื่อมโยงสิ่งแวดล้อมและชุมชนเข้าด้วยกันด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
⚡🌳 e-Tree ได้รับการติดตั้งในหลายประเทศ เช่น อิสราเอล สเปน และสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่ประเทศฝรั่งเศสได้มีการติดตั้ง e-Tree ในหลายเมือง เช่น เมือง Nevers ตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศฝรั่งเศสที่รัฐบาลท้องถิ่นมีนโยบายให้ความสำคัญแก่การเชื่อมโยงโครงข่ายทางด้านเทคโนโลยี ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของการสร้างเมืองอัจฉริยะ โดยกำหนดใช้ e-Tree เป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จะช่วยประหยัดการใช้ไฟของชุมชน เพราะเป็นพลังงานสะอาดและฟรี (จากแสงอาทิตย์) โดยเฉพาะการได้รับบริการด้านอินเตอร์เน็ตและไวไฟแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัย (โดยเฉพาะวัยรุ่น) มีพื้นที่สาธารณะสำหรับใช้สอยพร้อมทั้งสามารถชาร์จมือถือได้ฟรีแม้จะอยู่นอกบ้าน รวมถึงให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอย่างทั่วถึง จุดติดตั้งจะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ เช่น บริเวณที่พักอาศัย ใจกลางเมือง สถานศึกษา สวนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรม ฯลฯ
⚡🌳 ลักษณะของต้น e-Tree คือเป็นต้นไม้ประดิษฐ์ รูปร่างถูกออกแบบให้เหมือนต้นอะคาเซีย (acacia tree) ในทะเลทรายเนเกฟ ประเทศอิสราเอล ถูกออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถเก็บพลังได้หลายวันเพราะออกแบบให้เก็บพลังงานไฟฟ้ามากกว่าที่ใช้ไป โครงสร้างมีความแข็งแรงทนทานต่อสภาพอากาศ ส่วนการบำรุงรักษานั้นจะต้องทำความสะอาดแผงพลังงานแสงอาทิตย์ (ใบ) เป็นประจำทุกปี แต่ละต้นใช้เวลาติดตั้งประมาณ 4 วัน ราคาต้นละประมาณ 96,000 ยูโร
⚡🌳 e-Tree มี 3 แบบให้เลือกคือ แบบที่ 1 ขนาดเท่าต้นไม้จริง สูง 14.8 ฟุต มีแผงพลังงานแสดงอาทิตย์ 6 ใบสามารถกำเนิดไฟฟ้าได้สูงสุด 1.400 วัตต์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 7 กิโลวัตต์ต่อวัน) ซึ่งเพียงพอสำหรับแลปท็อป 35 เครื่อง แบตเตอรี่พลังงานสำรอง ไฟ LED ส่องสว่างสำหรับกลางคืน และสามารถเก็บสำรองไฟฟ้าไว้ใช้ในวันที่มีเมฆมาก สิ่งที่ให้บริการคือพื้นที่พักผ่อนในร่ม จอ LCD ใช้สื่อสารในชุมชน ฟรีไวไฟ เครื่องทำน้ำเย็น แท่นชาร์จไฟ รางน้ำสำหรับเลี้ยงสัตว์ และไฟส่องสว่าง แบบที่ 2 แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 2 ใบ ขนาดเท่าต้นไม้จริง สูง 11.5 ฟุต พลังงานที่ผลิตคือ 400 วัตต์ต่อชั่วโมง สิ่งที่ให้บริการคือ พื้นที่พักผ่อนในร่ม เครื่องทำน้ำเย็น และรางน้ำสำหรับสัตว์เลี้ยง และแบบที่ 3 คือ ขนาดกะทัดรัด สูง 10 ฟุต แผงพลังงานแสงอาทิตย์ 4 ใบ ให้พลังงานที่ผลิต 800 วัตต์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 3.6 กิโลวัตต์ต่อวัน) สิ่งที่ให้บริการคือ ฟรีไวไฟ แท่นชาร์จไฟสำหรับสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ไฟฟ้า และไฟส่องสว่าง
🤔💡 น่าสนใจรับ e-Tree เป็นสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าสักต้นนะคะ
 
🖊 บทความโดย : ดร ภักดีกุล รัตนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *