ไฟฟ้าบ้านดับก็ดึงไฟฟ้าจากรถEVมาใช้ได้?
December 18, 2022
“แม่เมาะ” (อนาคต) เมืองปลอดคาร์บอน
December 18, 2022
Show all

ไทย-สิงคโปร์ร่วมใจ ยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน

♻ การช่วยการดูแล และแก้ไขปัญหาโลกร้อน สภาวะอากาศต่าง ๆ นอกจากจะเริ่มลงมือทำด้วยตัวเองแล้ว การที่หน่วยงาน องค์กรใหญ่ในแต่ละประเทศหันมาสนใจและมีแนวทางในการแก้ปัญหาก็จะทำให้เห็นผลได้อย่างชัดเจนมากขึ้น และตอนนี้ก็เริ่มเป็นการร่วมมือไปถึงประเทศเพื่อนบ้านแล้ว
 
♻ นับว่าเป็นการร่วมมือครั้งสำคัญในเรื่องของการยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน ในการลงนามMOU ระหว่างไทย นำโดย กฟผ. และSTACSสิงคโปร์ บริษัทที่เชี่ยวชาญการรวบรวมและติดตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน การเงิน และสิ่งแวดล้อม นำบล็อกเชนแพลตฟอร์ม ESGpedia มาใช้ตรวจสอบย้อนกลับข้อมูล REC ของไทย เพื่อช่วยป้องกันการนับซ้ำ (Double Counting) และเสริมสร้างความมั่นใจถึงกระบวนการออกใบรับรอง REC เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายความยั่งยืน (Sustainability)
 
♻ ด้วยหลักของความยั่งยืนด้านพลังงานสะอาด เศรษฐกิจหมุนเวียน และผลักดันประเทศสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างทั้งสองจะช่วยผลักดันความน่าเชื่อถือในตลาดใบรับรองการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน เป็นก้าวสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนพลังงานสีเขียวของไทย เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือความเป็นกลางทางคาร์บอน และผลักดันให้ภูมิภาคอาเซียนบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *