“Solid State” แบตเตอรี่ EV พันธุ์อึด
December 1, 2022
วิกฤตภัยแล้งยุโรป สะเทือนถึงโรงไฟฟ้า
December 1, 2022
Show all

ไทยรับมืออย่างไร? เมื่อต้องหยุดจ่ายก๊าซ 14วัน

🤔⁉ ฟังแบบนี้ก็ตกใจกันไปไม่น้อย ที่ตั้งแต่วันที่ 1-14 สิงหาคม 2565 แหล่งก๊าซธรรมชาติในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย หรือ JDA-A18 จะหยุดการส่งก๊าซให้กับโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าสำคัญในพื้นที่ภาคใต้เป็นการชั่วคราว เพราะมีกำหนดซ่อมบำรุงรักษาประจำปีนั่นเอง หลายฝ่ายมีความกังวลว่าในระหว่างที่งดการส่งจ่ายก๊าซจะส่งผลต่อประชาชนหรือไม่ แต่เรื่องนี้มีการยืนยันจากทาง กฟผ. แล้วว่าจะไม่มีผลกระทบต่อประชาชนในภาคใต้อย่างแน่นอน เพราะเตรียมมาตรการรองรับไว้ 5 ด้าน ดังนี้
🔸 ด้านเชื้อเพลิง : มีการสำรองปริมาณน้ำมันดีเซลสำหรับเดินเครื่องโรงไฟฟ้าจะนะให้เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และมีแผนรองรับหากการทำงานล่าช้ากว่ากำหนด
 
🔸 ด้านระบบผลิต : เตรียมการให้โรงไฟฟ้าจะนะเดินเครื่องด้วยน้ำมันดีเซล พร้อมประสานโรงไฟฟ้าอื่นๆ ในภาคใต้ ได้แก่ โรงไฟฟ้าขนอม โรงไฟฟ้ากระบี่ รวมถึงโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน อย่าง โรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนรัชชประภา เขื่อนบางลาง โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านสันติ และโรงไฟฟ้า SPP ให้เตรียมเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต ซึ่งจะเพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของภาคใต้ รวมทั้งในกรณีฉุกเฉินก็สามารถรับไฟฟ้าจากมาเลเซียได้ทันที
 
🔸 ด้านระบบส่ง : มีการส่งไฟฟ้าเชื่อมโยงจากภาคกลางมายังภาคใต้อีก 800-1,100 เมกะวัตต์ ผ่านสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2- สุราษฎร์ธานี 2 – ภูเก็ต 3 อีกทั้งตรวจสอบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์สำคัญให้พร้อมใช้งาน และงดการทำงานบำรุงรักษาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
 
🔸 ด้านบุคลากร : ได้จัดเตรียมทีมงานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าแก้ไขสถานการณ์ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
 
🔸 ด้านผู้ใช้ไฟฟ้า : กฟผ. ขอความร่วมมือจากภาคธุรกิจ อุตสาหกรรม และประชาชน ร่วมกันใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดในวันที่ 1-14 สิงหาคม 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลา 18.00-21.30 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด

💡 อย่างไรก็ตาม แม้ กฟผ. จะเตรียมแผนรับมืออย่างรัดกุมแล้วแต่ก็ไม่นิ่งนอนใจ จะมีการติดตามสถานการณ์ในระหว่างนั้นอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้ทันที งานนี้อยากให้ประชาชนในภาคใต้มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าจะมีความมั่นคงและเพียงพอต่อความต้องการ ไม่กระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *