กฟผ. ลุยซอฟแวร์อัจฉริยะ ขยายพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย
September 4, 2022
หยุดโลกรวน!! ด้วย 3นวัตกรรมจาก กฟผ.
September 4, 2022
Show all

ไทยพร้อมลุย! ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด

นายจ๋าทราบหรือไม่ในการจัดหาไฟฟ้าหรือจัดการไฟฟ้าของประเทศ จะต้องมีสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่เรียกว่า แผน PDP (Power Development Plan) หรือ แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันเรากำลังใช้แผนฉบับ พ.ศ.2561-2563 ซึ่งเป็นแผนจัดหาไฟฟ้าของประเทศ ที่รับผิดชอบโดยสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)

สำหรับการจัดทำแผน PDP จะมีการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าในกรอบ 20 ปีข้างหน้า พร้อมการคัดเลือกประเภทโรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง ที่ตั้งโรงไฟฟ้า สำหรับบริหารจัดการรองรับการใช้ไฟฟ้าในประเทศให้มีประสิทธิภาพ มีความสมดุลและเหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมของประเทศ ให้มีความยั่งยืน

และจากแผน PDP ฉบับล่าสุดนี้ ทาง กฟผ. ได้มีการกำหนดเป้าหมายเพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด ภายในปี ค.ศ. 2050 เพื่อมุ่งให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายสำคัญ คือ เรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ด้วยการผลิตไฟฟ้าด้วยโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด รวม 16 โครงการทั่วประเทศ

ล่าสุด กฟผ. ยังเตรียมเดินหน้าโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดแห่งที่ ที่เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น พร้อมติดตั้งระบบกักเก็บพลังงาน BESS ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการผลิตไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยล่ะจ้ะนายจ๋า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *