วิกฤตภัยแล้งยุโรป สะเทือนถึงโรงไฟฟ้า
December 1, 2022
เดินทางไวและรักษ์โลก ไปกับเรือโดยสารไฟฟ้า
December 1, 2022
Show all

เสริมแกร่งพลังงานหมุนเวียนไทย ด้วยระบบพยากรณ์ไฟฟ้า

📍 ตอนนี้พลังงานหมุนเวียนเป็นพลังงานที่ถูกพัฒนาให้นำมาเป็นแหล่งพลังงานหลักในอนาคต เพราะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ผลาญทรัพยากรธรรมชาติ แต่ก็มีอุปสรรคปัญหาเรื่องสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวนสูง ยากต่อการควบคุม ส่งผลให้ไม่สามารถคำนวณได้อย่างแม่นยำ
 
👷‍♂👷‍♀ เพื่อแก้ปัญหาและเพิ่มศักยภาพ กฟผ. นำโครงข่ายประสาทเทียม เข้ามาพัฒนาระบบการพยากรณ์การผลิตกระแสไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนที่มีความแม่นยำรวดเร็ว มาใช้วางแผนการผลิตไฟฟ้าร่วมกับโรงไฟฟ้าหลัก ด้วยการนำข้อมูลในอดีต อย่าง ข้อมูลสภาพอากาศและข้อมูลการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้า ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี มาสร้างแบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม และการสร้างแบบจำลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม
 
⚡ หลังจากจำลองพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าฯ แล้วก็จะนำค่าคลาดเคลื่อนของการพยากรณ์มาวิเคราะห์ ประมวลผล ทำให้ปัจจุบันสามารถพยากรณ์กำลังการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานลมและโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่เชื่อมต่อกับระบบของ กฟผ.ได้อย่างแม่นยำ และผลจากการพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าที่ได้จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าในการวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงประเภทอื่นๆ การใช้ระบบกักเก็บพลังงาน และกระบวนการตอบสนองด้านโหลด เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนและความไม่แน่นอนในการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์
 
⚡ นับว่าระบบพยากรณณ์ดังกล่าวเป็นเครื่องมือสำคัญที่ กฟผ. ใช้ในการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ทำให้การวางแผนการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าในระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถลดปริมาณกำลังผลิตสำรองที่จำเป็นสำหรับรองรับความผันผวนจากโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน แน่นอนว่าประโยชน์ที่ได้รับจากระบบนี้จะสะท้อนกลับไปที่ต้นทุนของการผลิตไฟฟ้าที่ลดลงยังไงล่ะครับ สุดยอดไปเลย!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *