กังหันก๊าซไทยสุดเจ๋ง ช่วยลดลด CO2
December 15, 2022
Grid Modernization ยกระดับพลังงานเพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน
December 15, 2022
Show all

เปลี่ยนของเหลือใช้ สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

👍 คนไทยนี้ก็ช่างคิดนะครับ ยกนิ้วให้เลย จากความสำเร็จที่นำของเหลือใช้จากโรงงานผลิตไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ที่นำเถาลอยไปผสมซีเมนต์ เพิ่มความแข็งแกร่งให้พื้นผิวงานก่อสร้าง โดยมาการทดสอบความทนทานแล้วว่าสามารถใช้งานได้ดี จึงนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมการก่อนสร้างได้ ล่าสุดถึงคิวของลีโอนาร์ไดต์ ที่จะนำไปพัฒนาเพิ่มมูลค่า นำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์
🛑 ลีโอนาไดต์ เป็นถ่านหินคุณภาพต่ำ ไม่สามารถนำมาผลิตเชื้อเพลิงได้เหมือนกับลิกไนต์ แต่กฟผ.เราไม่มองข้ามอย่างแน่นอน เพราะได้ทำการวิจัยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถึงประโยชน์ทางด้านการเกษตร ซึ่งพบว่าลีโอนาร์ไดต์ของเหมืองแม่เมาะนั้นมีอายุกว่า 13 ล้านปี จึงมีปริมาณอินทรีย์วัตถุสูง ประกอบด้วย สารฮิวมิค (Humic substance) 3 ตัวหลัก คือ กรดฮิวมิค (Humic Acid) กรดฟูลวิค (Fulvic acid) และฮิวมิน (Humin) เป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศของพืช เพราะช่วยในการปรับปรุงดินให้มีความอุ้มน้ำ แต่ยังมีการระบายได้ดี ดังนั้นลีโอนาไดต์จึงถูกกนำมาจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงพืช แทนที่ปุ๋ยเคมีที่มาราคาแพง และอาจจะเกิดสารเคมีตกค้างได้
🛑 การพัฒนาสิ่งเหลือใช้ที่เคยถูกละเลย มาเพิ่มมูลค่าเชิงธุรกิจ สร้างเม็ดเงิน และรายได้กลับเข้าสู่ชุมชน ซึ่งเป็นการหนุนนโยบายCircular Economy หรือหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ใช้ทุกสิ่งให้เหลือทิ้งน้อยที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *