ออสเตรเลีย เสี่ยงไฟดับ!
September 6, 2022
จากของเหลือใช้ กลายเป็น.. ปะการังเทียม ช่วยระบบนิเวศ
September 6, 2022
Show all

เช็คค่าฝุ่นได้ทุกที่! แบบเรียลไทม์ 500จุด

ในทุกๆปีคนไทยต้องเจอ PM 2.5 บั่นทอนสุขภาพ จนเราต้องคอยดูแลตัวเองกับปัญหาฝุ่น กฟผ. ไม่นิ่งนอนใจในปัญหานี้ของคนไทย เร่งติดตั้ง Sensor ภายใต้โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน Sensor for All ให้ครบทั้ง 76 จังหวัด รวมแล้วกว่า 200 จุดทั่วประเทศ เมื่อปี 64 ที่ผ่านมา ให้ประชาชนเข้าไปติดตามเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวันได้แบบ Real Time ผ่าน www.sensorforall.com หรือแอปพลิเคชัน Sensor for All รวมถึงจอแสดงผลคุณภาพอากาศตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้แผนการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมทางอากาศของ กฟผ. เพื่อจัดการปัญหาด้านคุณภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ช่วยลดภาวะโลกร้อน และสนับสนุนเป้าหมายสู่ Carbon Neutrality

มาปีนี้ทาง กฟผ. ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อเนื่อง โดยร่วมมือกับกระทรวงพลังงาน ติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มจากเดิมที่มีอยู่สองร้อยกว่าจุดให้เป็น 500 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น พร้อมเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ ในแอปพลิเคชัน Air4Thai และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในแอปพลิเคชัน Dustboy ทำให้มีข้อมูลแสดงในผล Sensor for All รวมกว่า 1,200 จุด ครอบคลุมทั่วประเทศ

งานนี้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ สามารถเฝ้าระวังและวางแผนการใช้ชีวิตประจำวัน ผ่านข้อมูลคุณภาพอากาศจากเซนเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ติดตั้งและเชื่อมโยงเครือข่ายทั่วประเทศ มากกว่านั้น ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับงานด้านสาธารณสุขที่สามารถอ้างอิงข้อมูลคุณภาพอากาศมาใช้ในการติดตามเฝ้าระวังอาการคนกลุ่มเสี่ยงด้านทางเดินหายใจได้เช่นกัน

มองว่างานนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประชาชนมากขึ้นแน่นอน หลังจากที่เราเจอปัญหามลพิษทางอากาศมานาน ทั้งฝุ่นควันมลภาวะต่าง ๆ โดยที่หลายครั้งที่ประชาชนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าช่วงไหน เวลาไหน ที่อากาศกำลังแย่ จึงไม่สามารถรับมือหรือหาทางป้องกันตัวเองจากสภาพแวดล้อมที่ไม่ปกติได้ทันท่วงที แต่จากนี้ไปคิดว่าเราน่าจะรับมือและหาวิธีป้องกันตัวเองได้มากขึ้นจากโครงการนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *