ไทยรับมืออย่างไร? เมื่อต้องหยุดจ่ายก๊าซ 14วัน
December 1, 2022
เสริมแกร่งพลังงานหมุนเวียนไทย ด้วยระบบพยากรณ์ไฟฟ้า
December 1, 2022
Show all

วิกฤตภัยแล้งยุโรป สะเทือนถึงโรงไฟฟ้า

😱 งานเข้าชาวยุโรปอีกระลอก จากสภาวะความแห้งแล้งที่ลากยาว และมีทีท่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้ยุโรปได้รับผลกระทบในเรื่องของการผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำลดลงราว 20% ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าที่สำคัญของยุโรป เนื่องจากปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแม่น้ำลดลงไม่เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานประเภทอื่นอย่างพลังงานแสงอาทิตย์ ช่วยได้ไม่มาก เพราะเทคโนโลยีที่ใช้จะมีประสิทธิภาพต่ำลงในภาวะอากาศร้อนจัด และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บางแห่งต้องหยุดเดินเครื่องเพราะขาดแคลนน้ำสำหรับการหล่อเย็นเตาปฏิกรณ์
 
⚡ สหราชอาณาจักรได้ทำการประกาศให้ 8 พื้นที่ รวมทั้งกรุงลอนดอนเป็นเขตประสบภัยแล้ง ซึ่งเป็นข่าวที่สร้างความหวั่นวิตกมากพอสมควร ส่งผลให้เกิดมาตรการรัดเข็มขัดการใช้น้ำ ลดการใช้น้ำโดยไม่จำเป็น เช่น การเติมน้ำในสระ ล้างรถ หรือแม้แต่การรดน้ำต้นไม้! โดยข่าวสถานการณ์วิกฤตนี้ถูกเผยแพร่ออกมาจากนักอุตุนิยมวิทยาของอังกฤษ ที่ชี้และวิเคราะห์ให้เห็นว่าจากภาพถ่ายดาวเทียมแสดงชัดเจนถึงความแห้งแล้งมากกว่าปกติจากทุกๆ ปี ซึ่งจะสังเกตได้จากพื้นที่สีเขียวกลายเป็นสีเหลืองและสีน้ำตาล
 
⚡ แต่ในไทยเรายังวางใจได้ว่าการผลิตไฟฟ้ายังคงราบรื่น เพราะเรามีโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดมากมายที่ กฟผ. ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ รวมไปถึงการรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน โดยเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐ และไม่เอื้อผลประโยชน์ต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง จึงมั่นใจได้ว่าประเทศไทยนั้น จะพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์วิกฤตพลังงานได้ไม่ว่าฤดูไหนก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *