“Grid Modernization” โครงข่ายระบบไฟฟ้าเพื่อพลังงานหมุนเวียน
August 31, 2022
“โลก” ต้องการให้เราดูแล และแก้วิกฤตป่าไม้ อากาศไปด้วยกัน
August 31, 2022
Show all

ล้ำ!! เรือไม่ใช้น้ำมัน แต่ใช้ แดด+ลม+น้ำขับเคลื่อน

เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่าน มีข่าวว่า เรือ Energy Observer” ซึ่งเป็นเรือต้นแบบแห่งอนาคตจากประเทศฝรั่งเศส ได้เดินทางมาเทียบท่าที่ประเทศไทยแล้ว ทำให้อดนึกถึงช่วงปี 2020 ไม่ได้ ที่ประเทศไทยมีการพัฒนาเรือโดยสารไฟฟ้าขึ้นมาเช่นกัน

ตอนนั้นมีหน่วยงานสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย อย่าง กฟผ. ที่ตอบรับนโยบายเรื่องพลังงานสะอาดหรือพลังงานทดแทน ผ่านการพัฒนายานพาหนะต่างๆ มาโดยตลอด หนึ่งในนั้นคือ การพัฒนาเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน ซึ่งสามารถเดินทางได้ประมาณ 60 กิโลเมตรต่อการชาร์จ ครั้ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงที่ก่อให้เกิดมลภาวะ

ในการพัฒนาเรือโดยสารพลังงานทางเลือกของทาง กฟผ. สอดคล้องกับจุดประสงค์ของเรือยอร์ช Energy Observer ด้วยเช่นกัน เพราะเรือยอร์ชลำนี้จัดว่าเป็นต้นแบบสำหรับการออกแบบและสร้างยานพาหนะเพื่อการสัญจรทางน้ำในอนาคต เนื่องจาก Energy Observer ขับเคลื่อนด้วยพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็น พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีการติดตั้งแผงโซล่าร์เซลล์เกือบทั่วเรือพลังงานลมหรือกระแสน้ำ ที่ออกแบบใบเรือให้สามารถรับพลังงานลมที่ปะทะเข้ามาเพื่อใช้ขับเคลื่อน โดยมาพร้อมความพิเศษคือ สามารถกักเก็บพลังงานไว้ในรูปของไฮโดรเจนที่มาจากน้ำทะเล ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เรือลำนี้แล่นได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับโลกนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *