พลิกฟื้นพื้นที่สีเขียวให้ป่าน่าน
August 31, 2022
กฟผ. ลุยซอฟแวร์อัจฉริยะ ขยายพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย
September 4, 2022
Show all

ระบบ Digital บริหารจัดการไฟฟ้าเพื่อคนไทย

ตลอดหลายปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าหน่วยงานที่ดูแลกิจการด้านพลังงานของไทยเรา มีความพยายามในการปรับตัวด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยเสริมการทำงานอยู่เสมอ

และไม่นานมานี้เราได้ทราบว่า กฟผ. นำโซลูชั่น Veeam Backup & Replication เข้ามาช่วยบริหารจัดการเกี่ยวกับการสำรองและกู้คืนข้อมูลปกป้องข้อมูล เนื่องจาก กฟผ. เป็นหน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าโดยตรง ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ ดังนั้น ความเสี่ยงของเรื่องระบบและการสูญเสียข้อมูลจึงเป็นเรื่องที่ผิดพลาดไม่ได้ เพราะหากระบบล่ม ความเสียหายจะไม่ได้เกิดขึ้นแค่ใน กฟผ. แต่จะกระทบไปยังหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องประสานกันด้วย

เพราะฉะนั้น หากมีปัญหาอะไรที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบปฏิบัติงานของ กฟผ. Veeam Backup & Replication จะเป็นตัวสำรองข้อมูล และสามารถกู้คืนกลับมาได้ในเวลาที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ข้อมูลสำคัญจะไม่สูญหาย ที่สำคัญยังลดต้นทุนการดำเนินงาน และช่วยให้ผู้ใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยสามารถลดค่าใช้จ่ายจากค่าไฟฟ้าได้ด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *