ฝรั่งเศสเริ่มตื่นตัว เร่งที่จอดรถติดโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า
December 17, 2022
ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
December 18, 2022
Show all

รถ EV กระแสดีต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจากเดิม 223%

🟢 ในงานงานสัมมนาประจำปี Delta Future Industry Summit 2022 ที่ผ่านมา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้ขึ้นกล่าวถึงแนวทางในการลดโลกร้อน ด้วยการร่วมมือกันลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ โดยภาครัฐได้จัดทำแผนพลังงานแห่งชาติปี 2565 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตามเป้าหมายที่ไทยได้ประกาศไว้ว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 ซึ่งรถ EV ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่สำคัญในการช่วยลดโลกร้อนในอนาคต และยังได้รับกระแสการตอบรับอย่างดีเยี่ยม
 
🟢 จากการที่ปีนี้ไทยมีการประกาศมาตรการอีวี 3 อุดหนุนผู้ซื้อรถ EV เพื่อเร่งให้เกิดดีมานด์การใช้รถอีวีประเภทแบตเตอรี่ไฟฟ้าภายในประเทศ ส่งผลให้ 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.65) มียอดจดทะเบียนใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ 13,298 คัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อน 223% โดยมียอดจดทะเบียนยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV จนถึงเดือนกันยายนจำนวนทั้งสิ้น 24,570 คัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 155% และปัจจุบันยอดขายรถอีวียังมีอัตราการเติบโตต่อเนื่อง
 
🟢 ส่วนหนึ่งอาจเป็นไปได้ว่าความพร้อมเรื่องสถานีชาร์จของเรามีเพียงพอ จากการที่ กฟผ. ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนเรื่องสถานีชาร์จแบตเตอรี่ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ กว่า 80 สถานี นอกจากนี้ยังมีการโครงการที่จะขยายสถานีบริการอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่าอีก 100 สถานีทั่วประเทศ ครอบคลุมทุกพื้นที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *