ไม่ธรรมดา “โคกอีโด่ยวัลเลย์” ชูรถเผาขยะไฟฟ้าเคลื่อนที่
November 1, 2022
ตลาดEVเดือด!! สรรพสามิตรลดภาษีนำเข้าเหลือ 2%
November 1, 2022
Show all

ฟื้นแล้ว “ไข่มุกแห่งอันดามัน” กับสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3

🇹🇭 ไทยแลนด์คัมแบ็คแล้วครับ เมืองที่งดงามและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก จนได้รับขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งอันดามัน” อย่างจังหวัดภูเก็ต กำลังฟื้นตัวหลังจากโควิด-19 และที่สำคัญคือตอนนี้ได้มีการอัพเกรด โครงสร้างพื้นฐานด้าน

⚡ ระบบไฟฟ้า เพื่อเสริมให้มีศักยภาพที่สุด เพราะเมื่อยิ่งนักท่องเที่ยวมากขึ้น กิจกรรมทางเศรษฐกิจยิ่งเพิ่มขึ้น การใช้ไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นตาม ซึ่งเป็นหัวใจที่สำคัญของการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
⚡ ทาง กฟผ. จึงเดินหน้าพัฒนาระบบไฟฟ้าให้กับจังหวัดภูเก็ต ด้วยการเปิดสถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 แห่งใหม่ ซึ่งเป็นสถานีไฟฟ้าแรงสูงแบบใช้ฉนวนก๊าซ (Gas Insulated Substation: GIS) เพราะภูเก็ตมีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงเป็นอันดับ 2 ของภาคใต้ และมีสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงขึ้นร้อยละ 7-10 ต่อปี จึงได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าระยะที่ 1 โดยเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าจากภาคกลางผ่านสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 – สุราษฎร์ธานี 2 และสิ้นสุดที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงภูเก็ต 3 รวมระยะทาง 504 กิโลเมตร ถือเป็นการเชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าระดับแรงดันสูงสุด 500 กิโลโวลต์ เส้นแรกของภาคใต้ และเส้นที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ช่วยเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายพลังไฟฟ้าจากภาคกลางสู่ภาคใต้มากกว่า 2 เท่า จากเดิม 700 เมกะวัตต์ เป็น 1,600 เมกะวัตต์ และเพิ่มความสามารถในการส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่จังหวัดภูเก็ตในอนาคต
⚡ ซึ่งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ มีผลให้สามารถลดพื้นที่ในการก่อสร้างสถานีลงได้ แต่ยังคงคุณภาพ มาตรฐานและพร้อมรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สังคม และการลงทุนด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่จะนำเม็ดเงินมาสู่ชาวจังหวัดภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *