รถ EV กระแสดีต่อเนื่อง เพิ่มขึ้นจากเดิม 223%
December 17, 2022
โรงไฟฟ้าเสมือนจากรถยนต์
December 18, 2022
Show all

ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

❄ ความก้าวหน้าด้านการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ของไทยเรา ไม่มีหยุดนิ่งเลยนะครับ เพราะล่าสุด กฟผ. ร่วมกับ พพ. ได้จับมือกันพัฒนาระบบทำความเย็นโดยอาศัยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
❄ สำหรับระบบทำความเย็นที่ว่านี้ ก็คือการพัฒนาให้ตู้แช่เย็นสามารถทำงานได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้พลังงานไฟฟ้า แต่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และใช้สารความเย็นธรรมชาติประเภท Hydrocarbon (Acetone) ที่ใช้สำหรับเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ น้ำนมวัวดิบ รวมถึงยารักษาโรคบางชนิด เข้ามาพัฒนาตู่แช่เย็นดังกล่าว แน่นอนว่า ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสำหรับตู้แช่เย็นระบบนี้เป็นไปได้จริงซะด้วย
 
❄ ทั้งนี้ การพัฒนาตู้แช่เย็นที่อาศัยพลังงานแสงอาทิตย์ในการทำความเย็น มีเป้าหมายที่จะลดปัญหาการสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลที่กระแสไฟฟ้าเข้าไม่ถึง และช่วยลดต้นทุนการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรด้วยเช่นกัน โดยตู้แช่เย็นหนึ่งตู้สามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 11,000 บาท/ปี เลยนะครับ นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 1,600 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์/ปี ด้วยล่ะครับ
 
👍 อ้อ! เห็นแบบนี้แล้ว เรายังสามารถนำแนวคิดและวิธีการในการพัฒนาระบบทำความเย็นด้วยแสงอาทิตย์ ไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนาเครื่องปรับอากาศ เพื่อต่อยอดให้กลายเป็นเครื่องปรับอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ได้ด้วยนะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *