ประชาชนซื้อ-ขายไฟฟ้า พลังงานสะอาดได้เองแล้ว!
December 1, 2022
E-Bike ขนส่งรักษ์โลก..ช่วยลดคาร์บอน
December 15, 2022
Show all

ตัวช่วยลดค่าไฟฟ้า ENZY Platform

⁉ เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะว่าเราใช้ไฟฟ้ามาเกินไปแล้ว กว่าจะรู้ตัวก็คือบิลค่าไฟมาถึงบ้านแล้ว
 
💡 แต่ตอนนี้เราสามารถสังเกตพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า และควบคุมไม่ให้เกิดการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นได้แล้ว โดย กฟผ. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการพลังงานสุดอัจฉริยะ ENZY Platform ที่สามารถควบคุมการใช้งานง่าย ๆ ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ จะช่วยแสดงให้เห็นพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าของเรา ช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อลดการใช้พลังงาน และค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป ที่สำคัญยังจะช่วยหาจุดที่ใช้ไฟฟ้าสิ้นเปลืองแบบ Real-time และแจ้งเตือนในไลน์หากมีการใช้ไฟฟ้ามากว่าปกติ พร้อมทั้งมีระบบอัจฉริยะ วิเคราะห์ข้อมูล หาทางแก้ไข ให้คำแนะนำ และพยากรณ์การใช้ไฟฟ้าล่วงหน้าได้อีกด้วย
 
🔶 ช่วงที่ผ่านมากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และกลุ่มอาคารสำนักงาน โรงแรมบางแห่งได้เริ่มทดลองใช้งานกันไประยะหนึ่งแล้ว ซึ่งได้รับเสียงตอบรับที่ดีตามคาดหมาย ความอัจฉริยะในการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ไม่ใช่แค่จุดประสงค์เดียวที่ กฟผ.ต้องการ แต่ENZY Platformยังสามารถติดตามการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในโรงงาน เพื่อเป็นเครื่องช่วยวัดและเตือนในการบำบัดก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก พร้อมทำรายงานประจำปีแสดงผลอย่างชัดเจน
 
🔶 สำหรับครัวเรือนทั่วไป ที่ไม่ได้หน่วยงาน องค์กรณ์ขนาดใหญ่ ก็สามารถใช้ ENZY Platform อย่างแน่นอน ล่าสุดเผยแล้วว่าจะเปิดให้บริการในปี 2566 รอใช้กันได้เลยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *