ลำโพงโซลาร์เซลล์ไม่ต้องชาร์จ
September 4, 2022
ออสเตรเลีย เสี่ยงไฟดับ!
September 6, 2022
Show all

ดันประเทศไทย สู่สังคมคาร์บอนต่ำ ด้วยระบบดิจิทัล

ในโลกยุคดิจิทัลที่ทั้งสะดวกสบายมากขึ้น ทำอะไรก็ง่ายขึ้น แล้วแบบนี้ถ้าเอาระบบดิจิทัลมาช่วยทำให้การผลิตไฟฟ้าให้กับคนทั้งประเทศล่ะ จะดีขนาดไหน?

ล่าสุด กฟผ. ยกระดับการทำงานด้วยระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ โดยจับมือกับ Microsoft สร้างนวัตกรรมพลังงานด้วยการศึกษาและสำรวจศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงแพลตฟอร์มคลาวด์ที่มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและพัฒนานวัตกรรมธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการทำงานภายในองค์การ เช่น การจัดการพลังงานหมุนเวียน การจัดเก็บพลังงาน การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ ตลอดจนการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนเพื่อใช้ให้เกิดประโยชน์

นอกจากนี้ กฟผ. ยังพลิกโฉมโครงสร้างด้านไอที พัฒนาระบบความปลอดภัยด้านไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูลให้ได้มาตรฐานระดับโลกด้วย

ทุกคนทราบมั้ยครับ การนำระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมไฟฟ้า ถือเป็นการพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยเพื่อรองรับแหล่งผลิตพลังงานสะอาดที่จะมีเพิ่มขึ้นอย่างมีศักยภาพเพื่อให้ครบคลุมกับทุกพื้นที่ของประเทศในอนาคต และจุดนี้นี่แหละครับที่จะผลักดันประเทศไทยให้ก้าวสู่สังคมปลอดคาร์บอนอย่างยั่งยืนได้ในที่สุด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *