สถานีชาร์จแบตฯ ตามแบบ BCG Model
December 18, 2022
ทางออกวิกฤตราคาพลังงานไทย
December 18, 2022
Show all

จีน-ดูไบ จับมือกัน มุ่งสู่พลังงานสะอาด

🔹 ความสำเร็จในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับกริดของโรงไฟฟ้าจีนในดูไบ ถือเป็นก้าวสำคัญของพลังงานสะอาดอีกขั้น เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจีนมีความพยายามในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับโลก หลังจากที่ถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ครั้งนี้จึงน่าจะเป็นการแก้มือได้อย่างดีเยี่ยม
 
🔹 โครงการนี้ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าพลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์ระบบราง ทำให้สามารถแก้ปัญหาเดิม ๆ นั่นคือการผลิตกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งโครงการนี้จะทำการผลิตพลังงานได้อย่างต่อเนื่องสูงสุด 13.5 ชั่วโมงในเวลากลางคืน และ 15 ชั่วโมงในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวน และทำให้โครงการนี้เป็นต้นแบบการสาธิตสำหรับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road)
 
🔹 แต่ประเทศไทยไม่น้อยหน้า เพราะมีโครงการนำร่องการพัฒนาสมาร์ทกริดที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย กฟผ. วางเป้าให้โครงการเป็นสถานที่นำร่อง สำหรับศึกษา เรียนรู้ วิจัย และพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก่อนขยายระบบสมาร์ทกริดไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศ ที่มีปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ประเทศไทย เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีสมาร์ทกริด และการประยุกต์ใช้งานในระดับภูมิภาคอาเซียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *