ซังข้าวโพดแปลงร่างเป็นพลังงาน
December 15, 2022
2 ผู้นำพลังงาน บุกสหรัฐฯ พัฒนาชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
December 15, 2022
Show all

ขยะสมาร์ตโฟนจะล้นโลก

🌎♻ สิ่งแวดล้อมทั่วโลกกำลังเผชิญกับปัญหาขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสมาร์ตโฟนที่กลายเป็นสัดส่วนหลักของขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปัจจุบัน ล่าสุดคาดการณ์กันว่าภายในปีนี้จะมีสมาร์ตโฟนเหลือทิ้งปริมาณมากถึง 5.3 พันล้านเครื่องเลยทีเดียว และคาดว่าในปี 2030 จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากถึง 74 ล้านตัน!!
 
❗📱 ปัญหาใหญ่ของสมาร์ตโฟนคือมีทองแดงปะปนอยู่ หรือมีส่วนประกอบโคบอลต์ในแบตเตอรี่ ซึ่งไม่สามารถนำกลับไปใช้ใหม่ในเชิงอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นในการผลิตเครื่องใหม่จึงจำเป็นต้องนำแร่จากการทำเหมืองมาใช้ แถมการขั้นตอนการผลิตยังสร้างมลพิษ และชิ้นส่วนตัวเครื่องยังเป็นวัสดุที่กำจัดยาก ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดแบบใหม่ในการกำจัดขยะเหล่านี้ ในสหภาพยุโรปเสนอกฎหมายให้สมาร์ตโฟนต้องอยู่ได้นาน 5 ปี และผู้ผลิตต้องมีอะไหล่สำรองอย่างเพียงพอไว้ซ่อมแซม กฎหมายนี้จะช่วยชะลอเวลา ไม่ให้สมาร์ตโฟนเป็นขยะรวดเร็วจนเกินไป
 
❗📱 ส่วนในประเทศไทยนั้น ได้มีการวางแผนลดการนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ในปี 2568 แบบ 100% เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยกระทรวงพลังงานก็สนับสนุนเร่งให้ประเทศไทยไปสู่เป้าหมาย Net Zero อย่างเต็มกำลัง ซึ่งออกนโยบายต่างๆในเรื่องการควบคุมมลพิษ การกำจัดขยะ รวมไปถึงการซื้อขายพลังงานหมุนเวียนที่ปัจจุบันเราจะเห็น กฟผ.ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการซื้อขายกับผู้ผลิตรายเล็ก เพื่อรวบรวมและเก็บไว้เพื่อแจกจ่ายในเวลาที่ขาดแคลนในทุกพื้นที่
 
♻👍 เราเองก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้วิธีง่ายๆ เพียงแค่ใช้สมาร์ตโฟนในมือให้นานขึ้น รักษา ซ่อมแซม แทนการซื้อใหม่ หรือซื้อใหม่พร่ำเพรื่อเกินความจำเป็น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *