บ้านประหยัดพลังงาน คุณภาพชีวิตคู่สิ่งแวดล้อม
December 15, 2022
ทิศทาง COP27 มุ่งซอฟท์พาวเวอร์สิ่งแวดล้อม
December 15, 2022
Show all

กักเก็บพลังงานหมุนเวียน ด้วยระบบ BESS

🌎♻ พลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ เป็นทางเลือกในอนาคตที่ขาดแคลนพลังงานฟอสซิล และทางเป็นทางรอดในการแก้ไขปัญหาสภาวะแวดล้อมของโลก แต่ที่น่ากังวลใจคือ พลังงานประเภทนี้ค่อนข้างที่จะควบคุมขั้นตอนในการผลิตได้ยาก เพราะต้องอาศัยสภาพอากาศ และพื้นที่ในการผลิตพลังงาน ที่สำคัญคือการกักเก็บพลังงานชนิดนี้ ก็เป็นไปได้ยาก
 
🌎♻ ดังนั้นระบบกักเก็บพลังงานถือเป็นปัจจัยหลักของการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียน กฟผ.ได้นำแนวคิดนี้มาพัฒนาแก้ไขหาทางออกด้วยการใช้งานแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (Battery Energy Storage System : BESS) นำร่องที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ.ลพบุรีแบตเตอรี่ที่นำมาใช้ใน BESS เป็นแบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน ที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากในพื้นที่ที่จำกัด และสามารถจ่ายไฟ ชาร์จไฟได้เร็ว ที่สำคัญคือแบตเตอรี่นี้มีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากถึง 15 ปี จุดประสงค์ของโครงการนี้คือ จะช่วยลดความผันผวนการผลิต ทำให้โครงข่ายระบบไฟฟ้าทันสมัย ยืดหยุ่น สามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อสร้างความมั่นคง โดยการกักเก็บพลังงานในช่วงที่ระบบมีความต้องการไฟฟ้าต่ำ และจ่ายไฟฟ้าคืนสู่ระบบเพื่อชดเชยกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่มีความผันผวนในช่วงบ่าย ลดความต้องการไฟฟ้าสูงสุดในช่วงหัวค่ำ
 
🌎♻ โครงการนี้จึงเป็นก้าวที่สำคัญในการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนได้อย่างคุ้มค่า เสริมความมั่นคง และยังเป็นโมเดลเริ่มต้นของการกักเก็บพลังงานสะอาดเพื่ออนาคตที่คาร์บอนเป็นศูนย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *