ระบบ Digital บริหารจัดการไฟฟ้าเพื่อคนไทย
September 1, 2022
ไทยพร้อมลุย! ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด
September 4, 2022
Show all

กฟผ. ลุยซอฟแวร์อัจฉริยะ ขยายพลังงานสะอาดเพื่อคนไทย

หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาเรื่องการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ในประเทศไทย คือเรื่องของ ซอฟต์แวร์ โดยมีหัวเรือใหญ่อย่าง กฟผ. ที่นำสุดยอดซอฟต์แวร์ที่เรียกว่า RE Centralized and Control มาใช้ในการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย ระบบสำคัญ ได้แก่

  1. Performance Monitoringทำหน้าที่ติดตามสถานะและสมรรถนะการเดินเครื่องและอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงไฟฟ้าพลังน้ำและพลังงานหมุนเวียน สามารถแสดงผลข้อมูลแบบReal time
  2. Remote Control Systemคือระบบควบคุมการเดินเครื่องระยะไกลแบบรวมศูนย์ ให้ระบบของทุกภูมิภาคอยู่บน Platform เดียวกัน
  3. Maintenance Support Systemคือ ระบบสนับสนุนงานด้านบำรุงรักษาพลังน้ำ แบ่งเป็นระยะ โดยระยะแรก เป็นการพัฒนาระบบตรวจติดตามวิเคราะห์แนวโน้มและค้นหาสาเหตุของปัญหา ระยะที่ พัฒนาระบบ Predictive Maintenance และระยะที่ นำ AI และ Robotics เข้ามาทดสอบใช้งาน
  4. RE Management Platformใช้จัดการข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการทำงานของโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โดยสามารถจัดเก็บข้อมูล,วิเคราะห์ข้อมูลพยากรณ์สภาพอากาศประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟฟ้า และ Smart Operation อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการเดินเครื่องที่ต้องการ Power Generation ที่มั่นคง
  5. Water Management System คือ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำของ กฟผ. ประกอบด้วย ศูนย์บริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ กฟผ. แสดงผลการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เหนือเขื่อนและท้ายเขื่อนผ่านระบบโทรมาตร พร้อมระบบ AI ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อคาดการณ์ปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำระยะต่างๆ และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับการบริหารจัดการน้ำเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น การที่ กฟผ. นำซอฟต์แวร์ดังกล่าวเข้ามาใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการควบคุม เก็บข้อมูล และสามารถพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *