สุดยอดห้องเรียนสีเขียว ประหยัดไฟฟ้ากว่า 80ล้านบาท
December 1, 2022
เอเชียเตรียมพึ่ง.. พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้ง!!
December 1, 2022
Show all

กฟผ. ยืนหนึ่ง!! การันตีพลังงานคุณภาพ

👀 เชื่อว่าหลายคนจับตามองการดำเนินงานของ กฟผ. มาโดยตลอด เพราะเป็นหน่วยงานด้านพลังงานที่มีภารกิจผลิตไฟฟ้าให้กับประชาชนทั้งประเทศใช้ และเพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศอีกด้วย ซึ่งหลายคนมองว่าภารกิจเหล่านี้อาจสร้างผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมพอสมควร แต่จากนี้ไปอยากให้วางใจกันครับว่า กฟผ. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมแน่นอน
 
📌 เพราะล่าสุด กฟผ. ได้รับ 4 รางวัลดีเด่น จาก 4 โครงการสำคัญ ในเวที EIA Monitoring Awards 2021 โดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่
 
🔸โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ มีการบูรณาการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจติดตามผลร่วมกับหน่วยงานราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง พร้อมสนับสนุนกิจกรรมด้านสังคม วัฒนธรรม ประเพณี การศึกษาและสุขภาพให้แก่ชุมชนโดยรอบ
 
🔸โครงการเหมืองแร่หินปูนเพื่ออุตสาหกรรมเคมี ที่มีวางแผนกระบวนการทำงานผลิตแร่หินปูนเพื่อนำไปใช้ในระบบกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ โดยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ควบคู่กับการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์กับชุมชนรอบพื้นที่
 
🔸 โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015 ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านคุณภาพอากาศ ด้านระดับเสียง ด้านคุณภาพน้ำ ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำร่วมกับชุมชนรอบพื้นที่
 
🔸 โครงการระบบขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทางท่อโรงไฟฟ้าพลังความร้อนกระบี่ ที่มีการซ้อมแผนฉุกเฉินเป็นประจำทุกปี ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่คำนึงถึงสภาพสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ เพื่อให้โครงการฯ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน
 
🎖 ทั้ง 4 รางวัลที่ กฟผ. ได้รับนั้น การันตีการเป็นหน่วยงานด้านพลังงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความรับผิดชอบต่อสังคมในภารกิจผลิตไฟฟ้า ที่เราคนไทยสามารถวางใจได้ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *