อื่นๆ

December 18, 2022

สิ่งประดิษฐ์สุดล้ำ พัฒนาระบบไฟฟ้าไทย

กฟผ. กวาดรางวัลกลับบ้านมาถึง 11 รางวัล ที่งาน 2022 Kaohsiung International Invention and Design EXPO” (KIDE 2022) ณ เมืองเกาสง ไต้หวัน ..

December 18, 2022

จีน-ดูไบ จับมือกัน มุ่งสู่พลังงานสะอาด

ก้าวสำคัญของพลังงานสะอาดอีกขั้น เป็นหนึ่งในโครงการที่รัฐบาลจีนมีความพยายามในการบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนระดับโลก...

December 15, 2022

ซังข้าวโพดแปลงร่างเป็นพลังงาน

การนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่าง เปลือกและซังข้าวโพด ที่แต่เดิมต้องนำไปเผาทิ้งจนเกิดมลภาวะมาผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ดแทน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Smart Energy ของทาง กฟผ. ...

December 15, 2022

ฟองน้ำผักตบชวาแก้ปัญหาน้ำเน่าและสิ่งแวดล้อม

ไอเดียรักษ์โลก สร้างสรรค์ "ฟองน้ำล้างจานจากเส้นใยผักตบชวา" เพื่อลดการใช้ฟองน้ำพลาสติก พร้อมแก้ปัญหาน้ำเน่าจากผักตบชวาเลย ...