รอบรู้

December 18, 2022

สุดเจ๋ง! ไทยนำแร่เกลือทำแบตฯรถEV

เปิดตัวแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหิน ..

December 18, 2022

ปลูกพืชสวนครัว ก็ช่วยลดโลกรวนได้!

ตัวอย่างจากโครงการดีๆ ‘Forest Talk สรวลเส (วนา) ปลูกป่าอย่างไรให้รอด’ ที่ กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ..

December 18, 2022

เป้าหมาย Net Zero ของประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสวางแผนกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนและนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแนวทางเพื่อมุ่งหวังให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้..

December 18, 2022

ถ่านหิน…ไม่ใช่พลังงานตัวร้ายอีกต่อไป

ปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ภายใต้กระบวนการต่าง ๆ ที่จะช่วยลดมลพิษจากทุกกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหิน ..