December 18, 2022

สุดเจ๋ง! ไทยนำแร่เกลือทำแบตฯรถEV

เปิดตัวแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแร่เกลือหินในประเทศไทย ภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่ชนิดโซเดียมไอออนจากแหล่งแร่เกลือหิน ..

December 18, 2022

ปลูกพืชสวนครัว ก็ช่วยลดโลกรวนได้!

ตัวอย่างจากโครงการดีๆ ‘Forest Talk สรวลเส (วนา) ปลูกป่าอย่างไรให้รอด’ ที่ กฟผ. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดขึ้น ..

December 18, 2022

เที่ยวเช็คอิน สุดฟิน ที่เขื่อนลำตะคอง

ขอเสนอสถานที่เที่ยวเก๋ ๆ มุมถ่ายรูปเพียบ จะเช็คอิน จะแชร์ อะไรรับรองว่าโซเชียลร้อนเป็นไฟแน่นอน ..

December 18, 2022

เป้าหมาย Net Zero ของประเทศฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสวางแผนกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนและนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแนวทางเพื่อมุ่งหวังให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้..