2 ผู้นำพลังงาน บุกสหรัฐฯ พัฒนาชาร์จยานยนต์ไฟฟ้า
December 15, 2022
เทคโนโลยีอัจริยะ รักษ์สิ่งแวดล้อม
December 15, 2022
Show all

Innopower พร้อมจุดประกายนวัตกรรมพลังงาน

⚡ เมื่อเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอด เทคโนโลยีและนวัตกรรมจึงมีบทบาทอย่างมากในที่จะทำให้ขีดความสามารถด้านพลังงานเติบโตต่อไปอย่าง ทำให้ตอนนี้ EGAT ผู้นำด้านพลังงานที่สำคัญของไทย ได้ขยายขีดความสามารถด้านพลังงานให้มากกว่าเดิม
 
⚡ งานนี้ EGAT ได้ส่งน้องใหม่ไฟแรง Innopower มาผนึกกำลังผลักดันและจุดประกายนวัตกรรมพลังงานและเทคโนโลยีให้ประเทศแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้ารูปแบบใหม่ เช่น Green Hydrogen, Nuclear Fusion, Energy Efficiency Technology หรือจะเป็นเรื่องของธุรกิจ EV ทั้งอุปกรณ์เครื่องอัดประจุไฟฟ้าและในส่วนของยานยนต์ไฟฟ้า โดยต่อยอดในสิ่งที่ กฟผ. ดำเนินการไปแล้ว อาทิ Wallbox, EleXA โดยที่ Innopower จะแสวงหาความร่วมมือด้วยการหา Global Partner มาช่วยเติมเต็มในส่วนสำคัญกับธุรกิจ EV ด้วยครับ
 
⚡ นอกจากนี้ยังรวมถึงแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในเรื่องของสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล ซึ่ง Innopower มีธุรกิจการซื้อขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (REC) ที่ตอบโจทย์ความรับผิดชอบต่อสังคม ช่วยส่งเสริมการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น และลดการปล่อยมลพิษ
 
👍 เห็นความก้าวหน้าด้านพลังงานของไทยแบบนี้แล้ว เชื่อว่าอนาคตเจ้าแห่งนวัตกรรมด้านพลังงานอยู่ไม่ไกลเกินเมืองไทยแน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *