สำเร็จแล้ว!! แบตเตอรี่โซเดียมไอออนจากแร่เกลือหิน
December 17, 2022
ไทยยกระดับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
December 17, 2022
Show all

30@30 ตัวเลขจุดประกายนโยบายรถ EV

⁉ บางคนอาจจะเคยเห็นหรือได้ยินนโยบาย 30@30 ที่เกี่ยวข้องกับรถ EV มาบ้าง แต่อาจจะยังสงสัยอยู่ว่าตัวเลข 30 นี้หมายถึงอะไร มาดูกันครับ
 
✅ 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ของประเทศ ด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือ รถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปี ค.ศ. 2030
✅ ช่วยส่งเสริมพัฒนาให้ไทยเป็นฐานการผลิตรถ EV และชิ้นส่วนเครื่องยนต์
✅ ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า รวมถึงเตรียมความพร้อมระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้ารอบด้าน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่ได้ใช้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
✅ ผลักดันและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
✅ ช่วยส่งเสริมเทคโนโลยีสมาร์ทกริด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *