ตู้แช่เย็นพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
December 18, 2022
ไฟฟ้าบ้านดับก็ดึงไฟฟ้าจากรถEVมาใช้ได้?
December 18, 2022
Show all

โรงไฟฟ้าเสมือนจากรถยนต์

👍 จากการพัฒนาที่แข่งขันกันสูงมากของเทคโนโลยี นวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้่า ทำให้เรามีเทคโนโลยีดีๆที่ไม่เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เท่านั้น แต่การนำพลังงานมาใช้อย่างคุ้มค่าก็เป็นอีกโจทย์สำคัญที่หลายๆผู้พัฒนาให้ความใส่ใจ
 
👍 และตอนนี้มีการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าที่น่าสนใจมาก คือเทคโนโลยีการจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (Vehicle-to-Grid หรือ V2G) กำลังอยู่ในขั้นทดสอบการควบคุมระบบการจ่ายไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้า (V2G) และ โรงไฟฟ้าเสมือน (VPP) โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ระยะที่ 2 เพื่อเป็นระบบสำรองไฟฟ้าช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ ยิ่งในช่วงเวลาที่เกิดความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุด
 
👍 โดย กฟผ. ยังได้พัฒนาออกแบบระบบ EGAT V2G & VPP คือระบบควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของรถยนต์ EV หลาย ๆ คัน ให้กลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าได้พร้อมกัน และส่งกำลังไฟฟ้าไปยังศูนย์สั่งการการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center หรือ DRCC) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. ให้สอดคล้องกับแนวคิดโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant หรือ VPP) รองรับการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเหลือจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในอนาคต เป็นการสร้างระบบนิเวศพลังงานไฟฟ้า เพื่อให้ไฟฟ้าที่มาจากพลังงานสะอาด ที่เสริมศักยภาพระบบไฟฟ้า การเก็บพลังงานไฟฟ้าสำรองช่วยรักษาสมดุลและเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าในเวลาจำเป็น อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าสะอาดในทุกที่ ทุกเวลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *