สุดไฮเทค!! ระบบ AI บริการจัดการไฟฟ้า
November 1, 2022
หุ่นยนต์ปลา กำจัดไมโครพลาสติก
November 1, 2022
Show all

ไม่ง้อน้ำมัน “รถไฟแรงโน้มถ่วง” ขบวนแรกของโลก

😮 หลายคนเคยใช้รถไฟฟ้ากันแล้วบางคนใช้ทุกวัน แต่ตอนนี้กำลังจะมี “รถไฟแรงโน้มถ่วง” กันแล้ว!
 
🚞 รถไฟสัญชาติอังกฤษ – ออสเตรเลีย Infinity Train ได้คิดค้นรถไฟขบวนแรกของโลกที่ใช้พลังงานจาก “แรงโน้มถ่วง” ซึ่งรถไฟสุดล้ำโดยใช้วิธีการชาร์จไฟฟ้าให้เต็มในช่วงขาไป และในช่วงขากลับไม่จำเป็นต้องอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก เพราะจะใช้หลักการแรงโน้มถ่วงแทน สามารถลดการใช้พลังงานไปได้ครึ่งหนึ่งต่อการใช้งานเลย เป็นการสานต่อการลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยคาร์บอน และยังใช้ต้นทุนในการผลิตต่ำ แต่ได้ประสิทธิภาพสูง
 
🚞 ในเรื่องของความปลอดภัยนั้นยังต้องศึกษากันต่อไป เพราะรถไฟฟ้าใช้แรงโน้มถ่วงนั้นยังไม่ได้ออกแบบมาเพื่อขนส่งมวลชน แต่จุดประสงค์หลักคือการนำมาขนส่งแร่เหล็กเท่านั้น
 
👍 แต่ถ้าเป็นขนส่งมวลชน การใช่รถไฟฟ้าตอนนี้น่าจะเป็นทางเลือกที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ประเทศไทยเองก็สนับสนุนการใช้รถEVมากขึ้น ทั้งการนำเข้า และการประดิษฐ์ขึ้นเอง เมื่อเดือนพ.ค.ที่ผ่านมา กฟผ.ก็ได้รับส่งมอบรถเมล์ไฟฟ้าฝีมือคนไทยมาเพื่อทดลองใช้ ผลที่ได้เป็นที่น่าพึงพอใจอย่างยิ่ง ถึงแม้ว่านานาประเทศจะมีวิธี หรือไอเดียที่แตกต่างกัน ตามสภาพแวดล้อม แต่จุดหมายของประชาคมโลกคือสิ่งเดียวกันคือ การลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *