ไปวิ่งกัน! แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 29
December 1, 2022
กฟผ. ยืนหนึ่ง!! การันตีพลังงานคุณภาพ
December 1, 2022
Show all

สุดยอดห้องเรียนสีเขียว ประหยัดไฟฟ้ากว่า 80ล้านบาท

👳 ถ้านายจ๋าสังเกตดี ๆ เราใช้ชีวิตที่ออฟฟิศ ที่ทำงาน หรือที่โรงเรียถึง 10 ชั่วโมงเลยนะ ถ้าเราจะประหยัดการใช้พลังงานนอกจากที่บ้านเราแล้วควรทำที่ทำงาน หรือโรงเรียนด้วยนะ อับดุลไปเจอว่าปี 2564 ที่ผ่านมามีโรงเรียนและครอบครัวนักเรียนกว่า 15,000 ครัวเรือน ช่วยกันลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 16.8 ล้านหน่วย ประหยัดค่าไฟฟ้าได้กว่า 79 ล้านบาท และช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้กว่า 8,000 ตัน เลยนะจ๊ะ 
       
🏫 ซึ่งโรงเรียนและครอบครัวที่อับดุลพูดถึงเป็นกลุ่มโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการห้องเรียนสีเขียวของ กฟผ. Green Learning Society ภายใต้ 7 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
       1) โรงเรียนสีเขียว ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 17 โรงเรียน 
       2) อาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีอาคารสำหรับการเรียนการสอนที่มีการบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 3 โรงเรียน 
       3) โรงเรียนคาร์บอนต่ำ คือการลดการใช้ไฟฟ้าที่โรงเรียน 40 โรงเรียน 
       4) โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน เป็นการลดการใช้ไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน 39 โรงเรียน 
       5) กิจกรรม EGAT Green Seed Influencer 6 โรงเรียน
       6) กิจกรรม EGAT Green Talk 15 โรงเรียน ซึ่งเป็นการต่อยอดศักยภาพเยาวชนในโครงการห้องเรียนสีเขียวสู่การเป็นนักสื่อสารและผู้นำเยาวชนด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
       7) กิจกรรม Junior Influencer for Youth Power @ Bang Kruai โดย กฟผ. ร่วมกับ อพวช. พัฒนาทักษะการผลิตสื่ออย่างมืออาชีพ ปั้นเยาวชนนักสื่อสารสู่การเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงาน 8 โรงเรียน
       
🏫 และจากกิจกรรมทั้งหมดนี้ที่โรงเรียนต่างๆ ได้เข้าร่วมโครงการ กฟผ. ก็ได้มีการมอบรางวัล EGAT Green Learning Society ให้แต่ละโรงเรียนแล้วด้วย ที่บูธนิทรรศการ “EGAT Green Life ไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ที่จัดขึ้น 15-21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมาครับ
       
🏫 หวังว่าโครงการดีๆ แบบนี้ จะเกิดขึ้นเรื่อยๆ และมีสถาบันการศึกษาต่างๆ เข้าร่วมโครงการนี้เพิ่มขึ้นอีกเยอะๆ เลยนะครับ
ที่มา https://www.dailynews.co.th/news/1365495/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *