เอเชียเตรียมพึ่ง.. พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้ง!!
December 1, 2022
“Solid State” แบตเตอรี่ EV พันธุ์อึด
December 1, 2022
Show all

ระบบนิเวศ EV ไทย ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว?

🌪 เพราะปัญหาเรื่องฝุ่น ควัน หนักขึ้นทุกวัน เราคงจะอยู่เฉยกับเรื่องพวกนี้ไม่ได้อีกแล้ว และประเทศไทยก็มีนโยบายเรื่องความเป็นกลางทางคาร์บอนออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ กฟผ. ที่เข้ามาส่งเสริมและสนับสนุนในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการใช้รถยนต์ EV ร่วมกับหน่วยงานมากมาย เพราะ กฟผ. มีภารกิจสำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคนั่นเอง
 
🚗🔌 เรามาดูกันครับว่าตลอดปี 2565 ที่ผ่านมา ความก้าวหน้าด้าน EV Ecosystem ของประเทศไทยเราคืบหน้าไปขนาดไหนแล้ว เริ่มที่…
👍 การออกผลิตภัณฑ์และบริการที่ให้ความสะดวกกับผู้สนใจลงทุนติดตั้งสถานีชาร์จ EV ทั่วประเทศ ด้วยระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า ที่ลูกค้าผู้ใช้ EV สามารถค้นหาสถานีชาร์จได้มากขึ้น
👍 การพัฒนาแอปพลิเคชัน EleXA ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือเจ้าของสถานีชาร์จ ด้วยการให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการตลอด 24 ชั่วโมง
👍 การเปิดให้บริการสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT เพิ่มเป็น 52 สถานีกระจายทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และติดตั้งเครื่องชาร์จแบบ Dynamic Load ที่มีกำลังไฟสูงสุดถึง 125 kW ซึ่งตั้งเป้าภายในสิ้นปี 2565 ว่าจะติดตั้ง Super Fast Charger ให้ผู้ใช้ EV ครอบคลุมกว่า 120 สถานีทั่วประเทศ
👍 เปิดให้บริการ Supernova เครื่องอัดประจุไฟฟ้าสุดอัจฉริยะแบบชาร์จเร็วภายใต้แบรนด์ Wallbox เครื่องแรกในเอเชีย สามารถจ่ายไฟได้สูงสุด 60 กิโลวัตต์ ชาร์จเพียง 15 นาที วิ่งได้ 100 กิโลเมตร
👍 ร่วมมือกับภาคเอกชนสำรวจเชิงลึกเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้า แบ่งปันทักษะและความรู้ความชำนาญในการติดตั้ง การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และรูปแบบการบริการ
👍 สร้างมูลค่าและขับเคลื่อนนวัตกรรมทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ที่จะกลายเป็นส่วนสนับสนุนสำคัญในการบริหารจัดการระบบพลังงานทุกภาคส่วน
👍 การลงนามความร่วมมือด้านวิชาการเพื่อพัฒนาอนาคตพลังงานที่ยั่งยืน เสริมความแข็งแกร่งของบุคลากร แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านพลังงาน การนำเทคโนโลยีดิจิทัลบูรณาการ การทำงานของระบบไฟฟ้าร่วมกับยานยนต์ไฟฟ้า พัฒนาต่อยอดธุรกิจและบริการด้านพลังงานอย่างครบวงจร
👍 ร่วมพัฒนาดัดแปลงรถโดยสารประจำทางใช้แล้วของ ขสมก. ให้เป็นรถโดยสารไฟฟ้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตและนำเข้ารถโดยสารไฟฟ้าใหม่มากกว่า 30% หรือประมาณ 7 ล้านบาทต่อคัน
👍 ร่วมมือกับ สวทช. ผลักดัน EV Ecosystem แบบครบวงจรในปไทย เปิดตัวศูนย์ทดสอบอุปกรณ์อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้ากำลังสูงตามมาตรฐาน IEC 61851 อัปเกรดแล็บทดสอบอุปกรณ์อัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า กำลังสูง 150 kW ของศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับผู้ประกอบการหัวชาร์จไฟฟ้าในไทย ลดการนำเข้าจากต่างประเทศ
👍 ลงนามกับสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย และเครือข่าย 12 พันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถาน
อัดประจุ ไฟฟ้า ให้สามารถใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ทุกเครือข่ายฯ และมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
 
🎯 อย่างที่บอกครับว่าการดำเนินงานทั้งหนดนี้ น่าจะเป็นตัวชี้วัดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน(Carbon Neutrality) ในปี ค.ศ. 2050 ที่มีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่ดีมากๆ และที่สำคัญ ภารกิจต่างๆ ที่ กฟผ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ จะพาให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญคือ การก้าวไปสู่ระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค ได้แน่นอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *