เรียกมาเลย! ชาร์จไฟรถยนต์ EV ที่ไหนก็ได้
September 4, 2022
Live เปลี่ยนโลก!!
September 4, 2022
Show all

บ้าน.. ก็ช่วยประหยัดได้!!

คงจะดีนะครับ หากบ้านของเราจะช่วยเซฟ(เงิน)เรา และเซฟโลกไปพร้อม ๆ กัน

ที่บอกแบบนี้เพราะอยากให้ทุกคนหันมาตระหนักและให้ความสำคัญกับบ้านมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบ การวางแปลนบ้าน รวมถึงวัสดุก่อสร้าง เพราะหากมีการวางแผนสร้างที่ดี บ้านหลังนั้นไม่เพียงแต่จะให้ความสุขกับเรา แต่จะช่วยเราประหยัดค่าใช้จ่ายในอนาคตได้อย่างมาก

ยกตัวอย่างของ “บ้านเบอร์ 5” ที่ขับเคลื่อนโดย กฟผ. มาเป็นแนวทางเลยแล้วกัน หลังจากที่ทราบว่า กฟผ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรที่ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและผู้ประกอบการธุรกิจสร้างบ้าน ช่วยกันผลักดันเรื่อง บ้านเบอร์ 5 หรือบ้านประหยัดพลังงาน ที่มีหัวใจสำคัญอยู่ที่การออกแบบและก่อสร้างให้เอื้อต่อการลดใช้ปริมาณไฟฟ้ามากที่สุด และการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5

โดย กฟผ.ในฐานะหน่วยงานสำคัญด้านพลังงานไฟฟ้าที่เข้ามาร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนการตรวจประเมินแบบบ้าน ให้คำแนะนำการปรับปรุงแบบบ้าน และรับรองแบบบ้านตามเกณฑ์ข้อกำหนดโครงการบ้านเบอร์ 5 รวมถึงช่วยสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับบ้านประหยัดพลังงานให้ประชาชนด้วย

อย่างที่บอกไว้ ถ้าบ้านเรามีการออกแบบที่ดีและมีการเลือกใช้วัสดุในการก่อสร้าง รวมถึงใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 แบบนี้ เรื่องการประหยัดค่าไฟยังไงก็เกิดขึ้นแน่นอน แต่มากกว่านั้น บ้านของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดูแลโลกด้วย เพราะปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะลดลง และประเทศของเราจะก้าวสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำในไม่ช้าครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *