กักเก็บพลังงานหมุนเวียน ด้วยระบบ BESS
December 15, 2022
กู้โลกร้อนด้วยคาร์บอนเครดิต
December 15, 2022
Show all

ทิศทาง COP27 มุ่งซอฟท์พาวเวอร์สิ่งแวดล้อม

🌳🌎 วิกฤตสภาพภูมิอากาศ เป็นปัญหาที่รอช้าไม่ได้ เพราะทั่วโลกต้องเผชิญกับความร้ายแรงของมหันตภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยแร้งในยุโรป อเมริกา และจีน หรือจะเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ในปากีสถาน ที่ส่งผลให้ประชากรกว่า 30 ล้านคนต้องขาดที่อยู่อาศัย แม้แต่ในไทยเองที่โดนพายุโนรูถล่มเกิดน้ำท่วมขังหลายจังหวัด
 
🌳🌎 ปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นส่วนใหญ่มาจากต้นเหตุในการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมอย่างโรงงานถ่านหินที่บำบัดไม่สมบูรณ์ ซึ่งในอดีตยุโรปเป็นแหล่งที่มีการใช้พลังงานชนิดในช่วงยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เพื่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เพราะเป็นพลังงานที่ให้ความร้อนสูง ราคาถูก และขนส่งได้ง่าย แต่ก็มีการยกเลิกการใช้พลังงานถ่านหิน ปิดโรงงานผลิตหลายแห่ง แต่บางประเทศก็ยังใช้พลังงานชนิดนี้อยู่เพราะความจำเป็นทางเศรษฐกิจ และการขนส่ง
 
🌳🌎 การประชุม COP27 จึงมุ่งเน้นในเรื่องซอฟท์พาวเวอร์ที่จะมาช่วยในส่วนของพลังงาน โดยการริเริ่มสร้างกลุ่มร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม โดยใช้ทรัพยากรทางการเงินเป็นรางวัล เป็นการทูตเชิงรุก สร้างคะแนนนิยม และความศรัทธาให้ทุกกลุ่ม ส่วนในไทยนั้นถึงแม้จะยังใช้โรงงานถ่านหินอยู่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการบำบัด เพราะเรามีการพัฒนาปรับปรุงใช้เทคโนโลยีในการดักจับคาร์บอน และควบคุมการบำบัดก่อนปล่อยสู่แวดล้อม ไม่ใช่เพียงเพราะมุ่งหวังรางวัล แต่เพราะกฟผ.ตระหนักดีกว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำคัญ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *