“แม่เมาะ” (อนาคต) เมืองปลอดคาร์บอน
December 18, 2022
e-Tree ต้นไม้พลังงานแสงอาทิตย์
December 18, 2022
Show all

ตลาดพลังงานสีเขียวไทยไปไกลแน่นอน

👳‍♀️♻ ตอนนี้จะมีประเด็นไหนสำคัญไปกว่าการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโลกใบนี้นะจ่ะนายจ๋า แบบนี้เอง กฟผ. มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศ ด้วยการเป็นผู้รับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate หรือ REC) ที่ได้รับสิทธิ์จาก The International REC Standard Foundation ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพียงรายเดียวของไทยเลยนะจ๊ะนาย และ 2 ปีที่ผ่านมา กฟผ. ได้ออกใบรับรองให้ผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนของไทยแล้วรวมกว่า 5.3 ล้าน REC แล้ว ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ นำไปสู่การขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานสีเขียวของประเทศให้เติบโตขึ้น พร้อมก้าวสู่การเติบโตในภูมิภาคอาเซียนแน่นอน
 
⚡ และ กฟผ. ยังร่วมกับพันธมิตรในการตรวจสอบใบรับรอง REC ร่วมกับคาร์บอนเครดิตโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER)ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก รวมถึงบริษัท STACS ประเทศสิงคโปร์ ที่เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวมและติดตามมาตรฐานด้านความยั่งยืน การเงิน และสิ่งแวดล้อม เพื่อป้องกันการนับซ้ำ (Double Counting) และยกระดับความน่าเชื่อถือในตลาดใบรับรองการผลิตจากพลังงานหมุนเวียนด้วย
 
👳‍♀️♻ ทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้ประเทศไทยเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนที่น่าเชื่อถือเพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืนและช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศได้เลยนะจ๊ะนายจ๋า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *