กฟผ. ลำตะคอง สุดยอด! อาคาร Green Energy
December 15, 2022
CircularOne ตู้หยอดรับทรัพย์ การใช้ซ้ำที่สมบูรณ์
December 15, 2022
Show all

จีนผงาด สร้างกังหันลมใหญ่ที่สุดในโลก

💥 ดูท่าว่าจีนน่าจะเดินเครื่องเรื่องพลังงานสะอาดแบบเต็มกำลังแล้วนะครับ เพราะลาสุดจีนเตรียมสร้างฟาร์มกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่เมืองเฉาโจว ในมณฑลกวางตุ้ง ซึ่งคาดว่าสามารถจ่ายพลังงานได้มากถึง 43.3 กิกะวัตต์ เลยล่ะครับ
 
💥 ฟาร์มกังหันลมนี้คาดว่าจะมีจำนวนกังหันหลายพันตัว ในพื้นที่ความยาวกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งกำลังการผลิตไฟฟ้า 43.3 กิกะวัตต์ ที่ว่านี้จะสามารถจ่ายพลังงานให้กับบ้าน 13 ล้านหลัง หรือจ่ายไฟให้กับหลอดไฟแอลอีดี (LED) ได้ 4.3 พันล้านดวง ทั้งนี้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา จีนได้ติดตั้งกังหันลมนอกชายฝั่งเพื่อผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าประเทศอื่นๆ ในโลก และยังเป็นผู้นำกำลังการผลิตไฟฟ้าด้วยลมทั้งบนบกและอ่าวนอกชายฝั่งเกินกว่า 830 กิกะวัตต์ ซึ่งมีสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลก หรือราวร้อยละ 55.91 ของทั้งหมด
 
🔸 ในส่วนของเมืองไทยบ้านเราแม้จะไม่ได้มีปัจจัยเอื้ออำนวยต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมมากนัก เนื่องจากมีความผันผวนค่อนข้างสูง แต่เราก็ไม่หยุดที่จะเดินหน้าสานต่อเรื่องพลังงานสะอาดนะครับ เพราะ กฟผ. เองได้เดินหน้าเรื่องแบตเตอรี่กักเก็บพลังงาน (BESS) ขนาดใหญ่ที่สุดในไทยที่เชื่อมต่อกับระบบส่งไฟฟ้า และโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับ เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงชัยบาดาล จ.ลพบุรี และที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงบำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมที่เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าจำนวนมากจึงมีความผันผวนค่อนข้างสูง
 
🔸 ดังนั้นระบบกักเก็บพลังงานจะเข้ามาช่วยลดความผันผวน ทำให้โครงข่ายระบบไฟฟ้ามีความทันสมัย ยืดหยุ่น สามารถนำพลังงานหมุนเวียนมาปรับใช้ได้เหมาะสม เพื่อสร้างความมั่นคงของระบบผลิตไฟฟ้าในภาพรวมได้ดีขึ้นครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *