ทิศทาง COP27 มุ่งซอฟท์พาวเวอร์สิ่งแวดล้อม
December 15, 2022
กฟผ. ลำตะคอง สุดยอด! อาคาร Green Energy
December 15, 2022
Show all

กู้โลกร้อนด้วยคาร์บอนเครดิต

🔥🌎 คาร์บอนเครดิตกำลังกลายเป็นธุรกิจซื้อขายมลพิษที่มีแนวโน้มทำเงินมหาศาลในอนาคต ถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างพันธกิจ Net Zero เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจซื้อขายคาร์บอนเครดิตของโลก จะเติบโตถึง 15 เท่า ในปี 2573 และเติบโตมากถึง 100 เท่า ในปี 2593
 
🔥🌎 ยกตัวอย่างในประเทศไทย องค์กรด้านพลังงานที่มุ่งส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกมิติ อย่าง กฟผ. ที่สนับสนุนการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ อาทิ Sink Co-Creation จากกลยุทธ์ Triple S ซึ่งเป็นการเพิ่มปริมาณการดูดซับกักเก็บคาร์บอน โดยมีโครงการปลูกป่าล้านไร่อย่างมีส่วนร่วม การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และกักเก็บคาร์บอน โดยทั้งหมดนี้สามารถสร้างมูลค่าเป็นเม็ดเงินกลับมาได้ ดังเช่นการที่ กฟผ. ได้ร่วมมือกับพันธมิตรต่าง ๆ เปิดตลาดซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต เช่นกัน
 
🔥🌎 ปี 2565 ที่ผ่านมา ราคาการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในไทยสูงขึ้นแบบก้าวกระโดดไปอยู่ที่ 107.23 บาทต่อตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าหรือประมาณ 3 ดอลลาร์ต่อตัน เลยนะครับ และถ้าถามว่าแล้วเงินที่ได้จากการขายคาร์บอนเครดิตจะเอาไปทำอะไรต่อ ก็ต้องบอกว่า เงินส่วนนี้จะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมต่อ และพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นนั่นเองครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *