จากของเหลือใช้ กลายเป็น.. ปะการังเทียม ช่วยระบบนิเวศ
September 6, 2022
หนอนยักษ์ นักรีไซเคิล
September 6, 2022
Show all

Light เชียงใหม่ up!

💡 จะว่าไปแล้ว “แสงสว่าง” ในยามราตรีเป็นนวัตกรรมที่น่าทึ่งอย่างหนึ่งของมนุษย์ เราสร้างแสงสว่างเพื่อยืดเวลาชีวิตในแต่ละวันให้ยาวนานขึ้น แสงสว่างจากระบบไฟฟ้าที่มีเสถียรภาพจึงเป็นนวัตกรรมสำคัญที่ช่วยเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่เมืองท่องเที่ยวมานานแล้ว และถ้าเราสามารถเพิ่มคุณค่าแก่การท่องเที่ยวจากแสงสว่างด้วยล่ะ มันจะเป็นนวัตกรรมที่ดีงามมากขึ้นขนาดไหน น่าทึ่งเพราะไม่ใช่แค่ “ถ้า” อีกแล้วแต่มัน “เกิด” ขึ้นจริงที่เมืองเชียงใหม่ เมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่คนทั่วโลกรู้จักกันมานานถึงความงดงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่มีเสน่ห์และเป็นเอกลักษณ์ เชียงใหม่มีศาสนสถานให้เที่ยวชมมากมาย เฉพาะแค่เส้นทางถนนคนเดินท่าแพในย่านเมืองเก่ามีวัดงาม ๆ หลายแห่งที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายและมีอายุมากกว่า 500 ปีทั้งนั้น ความงดงามของวัดล้านนาบนถนนท่องเที่ยวเส้นทางนี้คือ ความงามของสถาปัตยกรรมและงานศิลปะแบบล้านนาผสมผสานศิลปะพม่าและมอญจากเจดีย์ วิหาร อุโบสถ รวมถีงพระพุทธรูปสำคัญ ๆ เช่น พระเจ้าแข้งคม และพระเจ้าปันเต้า (พันเท่า)
 
🟡 กลับมาเรื่อง “น่าทึ่ง” ที่ได้เขียนไว้ คือไม่กี่วันที่ผ่านมามีโอกาสไปไหว้พระและชมความงามของวัดบนถนนคนเดินท่าแพ เลยไปได้ข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังว่าช่วงวันที่ 27-29 พฤษภาคมที่ผ่านมา เมืองเชียงใหม่มีโครงการดี ๆ เกิดขึ้นจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่ได้จัดทำโครงการ “เชียงใหม่ Light Up” เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยเฉพาะวัดในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่สู่ระดับสากลด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ โดยทาง กฟผ. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคท้องถิ่นและภาคธุรกิจ คือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เทศบาลนครเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และสายการบินไทยแอร์เอเชียร่วมกันเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจบนฐานของคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของล้านนา เรามาดูกันว่า กฟผ. ได้ส่งเสริมและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวของเชียงใหม่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมที่น่าทึ่งอะไรบ้าง
 
🟡 โครงการ “เชียงใหม่ light up” นี้ กฟผ. ได้สร้างนวัตกรรมแสงสว่างในระดับที่น่าทึ่งหลายข้อ ข้อแรก กฟผ. ได้สร้างนวัตกรรมพลังงานที่มีประสิทธิภาพและสร้างความปลอดภัยภายในวัดจากการเปิดไฟส่องสว่าง (Light Up) ที่สวยงามยามค่ำคืนด้วยการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง LED 3 ประเภท คือ LED Floodlight, LED Street-Light และ Solar LED Street-Light รวมทั้งหมด 106 โคมไฟภายในวัดบนเส้นทางถนนคนเดินท่าแพ 7 แห่ง คือ วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด ในการติดตั้งได้มีการออกแบบการส่องสว่างและวัดค่าสเปกตรัม (Spectrum) ทำให้เกิดมุมมองและมิติใหม่ ๆ ที่แตกต่างเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการชมความงดงามของวัดล้านนาและช่วยให้การถ่ายภาพยามค่ำคืนสวยงามมากยิ่งขึ้น ข้อสอง นวัตกรรมแสงสว่างของ กฟผ. ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพราะคาดว่าจะสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้กว่า 57,800 หน่วยต่อปี และยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง 30 ตันคาร์บอนไดออกไซด์ต่อปีเลยทีเดียว ซึ่งตอบสนองเป้าหมายการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2050 ของประเทศไทยอีกด้วย ข้อสาม คือ กฟผ. ยังมีระบบการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนร่วมกับพันธมิตรในการตรวจติดตามและประเมินผลกระทบของโครงการ “เชียงใหม่ Light Up” ในมิติต่าง ๆ เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและความคุ้มค่า เพื่อประกอบการพิจารณาแนวทางต้นแบบในการติดตั้งไฟส่องสว่างในศาสนสถาน เช่น การติดตั้งระบบควบคุมและแสดงสถานะเปิด-ปิดระบบไฟแสงสว่างผ่าน Mobile application แสดงค่าพลังงานไฟฟ้าและค่ากระแสไฟฟ้า ณ ปัจจุบันและย้อนหลัง พร้อมแสดงภาพจากระบบกล้อง CCTV
 
🟡 💡 กฟผ. ได้ Light เชียงใหม่ Up ด้วยนวัตกรรมแสงสว่างที่ได้จุดประกายมิติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมยามค่ำคืน และยังเป็นต้นแบบในการติดตั้งไฟส่องสว่างในศาสนสถานเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจพร้อมกับเสริมสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมแก่เมืองล้านนาเชียงใหม่ ที่สำคัญคือ กฟผ. ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานที่ประหยัดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนได้ “น่าทึ่ง” จริง ๆ
 
🖊 บทความโดย : ดร.ภักดีกุล รัตนา คณะศึกษาศาสตร์ ม.เชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *