ล้ำ!! เรือไม่ใช้น้ำมัน
July 6, 2022
ไม่ไร้ค่า! เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้าไม่เสียเปล่า
July 7, 2022
Show all

แม่เมาะ เมืองโรงไฟฟ้า คว้า 5 รางวัลสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้อย่างไร

ในปี 2564 ที่ผ่านมา แม่เมาะสามารถกวาดรางวัลด้านสิ่งแวดล้อม ASEAN Coal Awards 2021 มาได้ถึง 5 รางวัล ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของกฟผ.และประชาชน ที่ช่วยกันผลักดันให้เมืองแห่งนี้ก้าวสู่ความเป็น แม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City)
 
จากรางวัลการันตรีที่ผ่านมา โรงงานไฟฟ้าแม่เมาะยังคงรุดหน้าเร่งสร้างพลังงานป้อนเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อผดุงสถานการณ์ขาดแคลนพลังงาน และเพื่อความมั่นคงต่อไป ในปีนี้ได้มีการสนับสนุนด้านการผลิตพลังงาน มุ่งเน้นในเรื่องของพลังงานสะอาด นั่นคือ พลังงานแสงอาทิตย์ โดยการวางแผนการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปนำร่องในพื้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 5 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านท่าสี รพ.สต.บ้านสบป้าด รพ.สต.บ้านกอรวก รพ.สต.บ้านทาน และ รพ.สต.บ้านใหม่รัตนโกสินทร์
 
นอกจากจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองอัจฉริยะแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าโดยรวมได้กว่าปีละ 1-2 แสนบาท ซึ่งการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปจะเป็นแหล่งพลังงานสำรองในการต่ออายุ เก็บรักษาเวชภัณฑ์ต่างๆ และเก็บพลังงานสำรองเอาไว้ในช่วงที่ไฟฟ้าดับได้
 
เป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องที่น่าสนใจ และคงต้องจับตามองกันต่อไปว่าจะมีการขยายโครงการไปในวงกว้างได้เพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหน ส่วนหน่วยงานไหนที่อยากลองติดตั้งก็น่าเดินตามรอยเพราะสามารถประหยัดงบประมาณค่าไฟฟ้าลงได้ และนำงบประมาณในส่วนนี้ไปใช้พัฒนาส่วนอื่นๆได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *