ไทย-สิงคโปร์ร่วมใจ ยกระดับการออกใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน
December 18, 2022
ตลาดพลังงานสีเขียวไทยไปไกลแน่นอน
December 18, 2022
Show all

“แม่เมาะ” (อนาคต) เมืองปลอดคาร์บอน

🔸 จากการเป็นศูนย์กลางพลังงานของเมืองแม่เมาะ ทำให้ตอนนี้การพัฒนาพลังงานเกิดขึ้นมากมายที่นี่ และยังรวมถึงการพัฒนาพลังงานควบคู่กับสิ่งแวดล้อมที่ทาง กฟผ. และโรงไฟฟ้าแม่เมาะให้ความใส่ใจเสมอมา

🔸 จนตอนนี้แม่เมาะนั้นกลายเป็นเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาไปสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมด้านพลังงานสะอาด ไปจนถึงศักยภาพเกี่ยวกับการกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Capture Storage : CCS) ที่จะมีสามหน่วยงานที่ดูแลพลังงานของประเทศโดยตรงมาจัดการให้ดียิ่งขึ้น นั้นคือกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (ชธ.) ปตท.สผ. และ กฟผ.
 
🔸 โดยเทคโนโลยี CCS เป็นกระบวนการในการดักจับคาร์บอนไดออกไซด์จากแหล่งกำเนิดในภาคอุตสาหกรรม และนำมากักเก็บไว้ในชั้นหินใต้ดินอย่างถาวร และไม่ปล่อยกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ มีการบริหารจัดการ การติดตาม และตรวจสอบก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกกักเก็บอย่างเหมาะสม ปลอดภัยในทุก ๆ ขั้นตอน
 
🔸 โครงการนี้มีเป้าหมายให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2566 หากสามารถพัฒนาไปสู่การกักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ก็จะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนตามนโยบายของประเทศ และยังช่วยให้ประชาชนได้มีพลังงานสะอาดใช้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *