ไทยพร้อมลุย! ผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาด
September 4, 2022
เด็กประถมยังทำได้! เครื่องฆ่าเชื้อUVC แถมได้รับรางวัลระดับนานชาติ
September 4, 2022
Show all

หยุดโลกรวน!! ด้วย 3นวัตกรรมจาก กฟผ.

เมื่อปัญหาโลกร้อน โลกรวน ทวีความน่ากลัวขึ้นทุกวันในทั่วทุกมุมโลก เห็นได้จากเหตุภัยพิบัติธรรมชาติที่ค่อยๆ เกิดถี่ขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การใส่ใจและหันมาปกป้องดูแลโลกอย่างจริงจัง จึงเป็นสิ่งที่ทุกประเทศและหน่วยงานต่างๆ เริ่มตระหนักมากขึ้น

ล่าสุด กฟผ. หน่วยงานที่ดูแลความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทย ที่พยายามคิดค้น ผลักดันงานด้านวิจัย และพัฒนาสิ่งประดิษฐ์รวมถึงนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ได้เปิดตัว 3 นวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุการเกิดภาวะโลกรวน ภายใต้แนวคิด “EGAT Smart Energy Solutions” ได้แก่

Renewable Energy Certificate (REC) กับแพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อ “REX Platform” ช่วยตอบโจทย์การส่งมอบพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในชั่วโมงเดียวกับการใช้ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้า ที่หันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น

Hydro-Floating Solar Hybrid Power Plant ซึ่งผลงานที่เด่นชัดล่าสุดก็คือ โซลาร์เซลล์ลอยน้ำระบบไฮบริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกที่เขื่อนสิรินธร จ.อุบลราชธานี รวมถึงการพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงาน Hybrid-EMS ควบคุมโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้ผลิตและจ่ายไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดความไม่แน่นอนของพลังงานหมุนเวียน ทำให้ผลิตไฟฟ้าได้ต่อเนื่องยาวนานขึ้น และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ได้ประมาณ 47,000 ตัน/ปี

EGAT Smart Energy ซึ่งมีโครงการที่น่าสนใจมากมาย เช่น โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) ที่ กฟผ. ได้รับอนุมัติจาก กกพ. ให้ร่วมส่งเสริมรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านพลังงานและสนับสนุนให้เกิดการทดสอบเทคโนโลยีทางด้านพลังงานในสภาพแวดล้อมของการใช้งานจริง รวมถึง โครงการ ENZY Platform ที่เปิดให้ผู้ประกอบการทุกรายสามารถเข้าถึงได้ โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีเสถียรภาพ ติดตั้งง่าย ต้นทุนไม่สูง

สำหรับความมุ่งมั่นที่ กฟผ. พยายามผลักดันงานด้านวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เป็นการสะท้อนให้เห็นแนวทางของการมุ่งสู่ Carbon Neutrality ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ภายในปี ค.ศ. 2050 ขานรับนโยบายพลังงานสะอาด และมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ หรือภาวะโลกรวนนั่นเอง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *