การจัดการขยะแบบ New Normal
June 29, 2022
ไม่ง้อน้ำมัน!! กฟผ. หนุน วินมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า
July 6, 2022
Show all

ทุ่มทุนพันล้านลุยเปลี่ยนขยะเป็นไฟฟ้า

จ.ระยอง ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ประสบปัญหาขยะล้นเมืองไม่แพ้เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ โดยทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งในแต่ละวันมีขยะให้กำจัดถึงประมาณ 1,000 ตัน

หน่วยงานประจำจังหวัดจึงมีการตั้งโครงการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขึ้นมา โดยน้นระบบการจัดการแบบผสมผสาน มุ่งเน้นการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง

โดยโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร จะต่อยอดจากการดำเนินงานของศูนย์การจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จ.ระยอง ซึ่ง อบจ.ระยอง มีหน้าที่ในการรวบรวมขยะส่งให้จีพีเอสซีไม่น้อยกว่า 500 ตัน/วัน ซึ่งจีพีเอสซีจะใช้เทคโนโลยีคัดแยกขยะโดยแปลงเป็นเชื้อเพลิง โดยขยะสดจะนำไปแปลงเป็นเชื้อเพลิง RDF ขนาดความกว้าง 5-8 เซนติเมตร มีค่าความร้อน 4,000 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและโรงปูนซีเมนต์ ส่วนขยะอินทรีย์ 40 % อบจ.ระยอง จะนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตสารปรับปรุงดินสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่ต่อไป
 
ซึ่งโรงไฟฟ้าพลังงานขยะแห่งนี้ มีกำลังผลิตไฟฟ้า 9.8 เมกะวัตต์ ใช้เงินลงทุนกว่า 1 พันล้านบาท ใช้เชื้อเพลิงขยะ 500 ตันต่อวัน จะแล้วเสร็จจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ได้ภายในวันที่ 31 มี.ค. 2564 ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เฟส 2 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนต่างๆ คาดว่าจะใช้เวลา 2 ปี ทำให้สามารถสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ เฟส 2 ได้ทันทีหลังจากเฟสแรกแล้วเสร็จ โดยในเฟส 2 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 10 เมกะวัตต์ เพื่อรองรับการกำจัดขยะในจังหวัดได้ทั้งหมด
 
สำหรับโครงการกำจัดขยะครบวงจรแห่งนี้ อบจ.ระยอง คิดค่ากำจัดขยะเพียง 250 บาทต่อตัน ต่ำกว่าที่อื่น ซึ่งหากเฟสแรกมีขยะเข้าสู่โรงงานกำจัดได้ 800 ตัน ก็ถือว่าเท่าได้เท่าทุน หากโรงไฟฟ้าพลังงานขยะเฟส 2 แล้วเสร็จก็จะมีขยะเข้ามาเพิ่มซึ่งก็จะเป็นผลกำไรเข้ามา ถือเป็นโครงการที่สามารถต่อยอดและแก้ไขปัญหาขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับขยะชุมชนอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *