แม่เมาะ เมืองโรงไฟฟ้า คว้า 5 รางวัลสิ่งแวดล้อมอาเซียนได้อย่างไร
July 7, 2022
เดินหน้าสู่ปีที่ 54 เพื่อความมันคงพลังงานไทย
July 7, 2022
Show all

ไม่ไร้ค่า! เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้จากการผลิตไฟฟ้าไม่เสียเปล่า

ในแต่ละปีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าได้มากถึง 2,625 เมกะวัตต์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการนำไฟฟ้าจ่ายเข้าระบบสนองต่อความต้องการของคนทั้งประเทศ แต่ทั้งนี้ในเรื่องความกังวลเรื่องของผลเสียกับสิ่งแวดล้อม และเรื่องของการกำจัดของเสียต่างๆ ทั้งขั้นตอนการผลิต การขนส่ง หรือการบำบัด ก็ยังมีอยู่
 
ทาง กฟผ.ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรกตั้งแต่ต้น จึงมีการนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการควบคุมการผลิตแบบเรียลไทม์ สามารถควบคุมการปล่อยของเสีย และการบำบัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน และอีกปัญหาที่ไม่เคยถูกมองข้ามเลย นั่นคือวัสดุพลอยได้ที่มาจากระหว่างการผลิตเช่น เถ้าลอย ยิปซัมสังเคราะห์ และดินปนถ่าน
 
กฟผ.นำเถ้าลอยออกจำหน่ายได้ถึงปีละ 9 แสนตัน เป็นมูลค่าถึง400 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา กฟผ.และCPAC Green Solution ร่วมกันลงนามบันทึกการตกลงการร่วมมือ 2 ฉบับ
Green Circularity Business เป็นการพัฒนาวัสดุพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้มาทำให้เกิดประโยชน์ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
 
Green Construction Business เป็นความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการโยธาและการขนส่ง โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยเสริมสร้างในกระบวนการต่างๆ
 
การร่วมมือในนำวัสดุเหลือใช้แบบนี้ก็เช่น การนำไปเป็นส่วนผสมหลักของคอนกรีต ไม่ด้อยไปกว่าปูนซีเมนเลย ทั้งลดต้นทุน และยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้อีกด้วย แบบนี้ก็เรียกว่าคอนกรีตที่เป็นมิครต่อสิ่งแวดล้อมได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *