30@30 ตัวเลขจุดประกายนโยบายรถ EV
December 17, 2022
ฝรั่งเศสเริ่มตื่นตัว เร่งที่จอดรถติดโซลาร์เซลล์ผลิตไฟฟ้า
December 17, 2022
Show all

ไทยยกระดับการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน

✅ เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ เป็นเรื่องที่ประเทศไทยกำลังเร่งผลักดันอย่างเต็มที่ ล่าสุด กฟผ. องค์กรด้านพลังงานที่สำคัญของไทย จับมือกับ Western Digital ผู้ผลิต Hard Disk Drive รายใหญ่ของโลก ยกระดับการใช้พลังงานอีกขั้นด้วยการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน
 
✅ สำหรับความก้าวหน้าของเรื่องพลังงานสะอาดของประเทศไทยในครั้งนี้ มาพร้อมนโยบายเพิ่มสัดส่วนการผลิตและเร่งพัฒนาแหล่งผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสีเขียว ควบคู่กับการส่งเสริมให้เกิดกลไกการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด อีกทั้งยังเร่งสร้างระบบนิเวศรองรับพลังงานหมุนเวียนเพื่อสอดรับกับทิศทางพลังงานสะอาดและเป้าหมาย Net Zero Emission ของโลก
 
✅ จากความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพลังงานโดยตรง กับหน่วยงานด้านเทคโนโลยีที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ทำให้การยกระดับในครั้งนี้เกิดขึ้นภายใต้การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคพลังงานของประเทศมาขับเคลื่อนคู่กันอย่างแข็งแรงเลยล่ะครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *