แมลงสาบผู้พิชิต พร้อมช่วยชีวิตด้วยโซลาร์เซลล์
December 15, 2022
ฤดูหนาวมาเยือน เตรียมรับมือ PM 2.5
December 15, 2022
Show all

แยกขยะแล้วได้อะไร??

♻🌎 การเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสิ่งแวดล้อมโลก อาจจะไม่ต้องเข้าร่วมโครงการใหญ่ หรือเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม แต่แค่เราเริ่มใส่ใจจากเรื่องเล็กๆอย่างการแยกขยะ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่สำหรับการช่วยโลก
 
♻🌎 โดยล่าสุด กฟผ.ได้ร่วมกันรณรงค์การลดโลกร้อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและผ่านวิกฤตพลังงานไปด้วยกัน ด้วยวิธีการง่ายๆ เช่น การเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 หรือจะเป็นการงดใส่สูท และปรับแอร์ให้สูงขึ้น(ไม่ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส) แต่วิธีง่ายที่สุดที่เราเริ่มกันได้เลยคือการแยกขยะในชีวิตประจำวัน
 
✅ 1. ลดปริมาณขยะ เพราะสามารถนำขยะบางส่วนไปรีไซเคิลได้
✅ 2. สร้างมูลค่าเพิ่ม เปลี่ยนขยะมาเป็นเงิน โดยการนำไปขายต่อ
✅ 3. ลดการใช้พลังงานในการทำลายขยะ
✅ 4. ฝึกระเบียบวินัยให้ตนเอง และครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก ๆ
✅ 5. ลดมลพิษ รักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อตนเองและเพื่อนร่วมโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *