[Digiwar ปี4] 4 ทริคเด็ด จุดไอเดีย ปั้นคลิปปัง
December 15, 2022
แมลงสาบผู้พิชิต พร้อมช่วยชีวิตด้วยโซลาร์เซลล์
December 15, 2022
Show all

ยุคพลังงานสะอาด.. ต้องมีโรงไฟฟ้าเสมือน

♻⚡ ยุคสมัยของพลังงานสะอาด พลังงานไฟฟ้าเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆ การพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ก็แข่งขันกันอย่างน่าสนใจ รวมถึงการส่งเสริมให้พลังงานไฟฟ้าแผ่หลาย ทั่วถึงประชาชนอย่างครอบคลุม
 
♻⚡ และการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเป็นแนวคิดสำคัญของการผลักดันประเทศสู่ Carbon Neutrality กฟผ. จึงร่วมมือกับ นิสสัน เตรียมความพร้อมของระบบไฟฟ้าและการบริหารจัดการพลังงาน รองรับการใช้ EV ที่เพิ่มขึ้นในอนาคต โดยออกแบบระบบ EGAT V2G & VPP ควบคุมการสั่งจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ของรถ EV หลาย ๆ คันกลับเข้าสู่ระบบไฟฟ้าพร้อมกัน และส่งกำลังไฟฟ้าไปยังศูนย์สั่งการการตอบสนอง ขานรับแนวคิดโรงไฟฟ้าเสมือน
 
⚡กฟผ. ยังสนับสนุนแนวคิดโรงไฟฟ้าเสมือน (Virtual Power Plant หรือ VPP) รองรับการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเหลือจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเข้าสู่ระบบไฟฟ้าในอนาคต เป็นระบบสำรองไฟฟ้าช่วยเสริมความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ และรองรับช่วงเวลาต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดตามแผนสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2565 – 2574
 
♻ 🚙 รถ Nissan LEAF ที่ร่วมศึกษาครั้งนี้นอกจากจะจ่ายไฟสู่ระบบสำรองได้แล้ว ยังสามารถจ่ายไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ผ่านเครื่องอัดประจุไฟฟ้าแบบสองทิศทางสำหรับบ้านเครื่องแรกของโลก รุ่น Quasar แบรนด์ Wallbox ซึ่งเป็นผู้นำด้านเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและระบบบริหารจัดการพลังงานสุดอัจฉริยะระดับโลกที่นำเข้าและให้บริการหลังการขาย เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้พลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเสริมสร้างความมั่นคงไฟฟ้าของประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *