กฟผ. ยืนหนึ่ง!! การันตีพลังงานคุณภาพ
December 1, 2022
ระบบนิเวศ EV ไทย ตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว?
December 1, 2022
Show all

เอเชียเตรียมพึ่ง.. พลังงานนิวเคลียร์อีกครั้ง!!

🌎 ต่อให้ตอนนี้พวกเราอยากจะรักษ์โลกและอยากเลิกพึ่งพาพลังงานแบบเก่าแค่ไหน แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าจากการสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครน ที่ส่งผลให้ราคาก๊าซและถ่านหินพุ่งสูงเป็นประวัติการณ์จนเกิดเป็นวิกฤตพลังงานทั่วโลก กับประเทศในเอเชียเองยังต้องหันกลับมาซบอุตสาหกรรมพลังงานนิวเคลียร์อีกครั้ง
 
🇯🇵🇰🇷 อย่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็กำลังยกเลิกนโยบายต่อต้านนิวเคลียร์ ส่วนจีนและอินเดียก็เตรียมสร้างเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาวะขาดแคลนพลังงานในอนาคตและควบคุมการปล่อยมลพิษ ขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็กำลังสำรวจเทคโนโลยีนิวเคลียร์ด้วยเช่นกัน และจากการหันมาซบพลังงานนิวเคลียร์ครั้งนี้แต่ละประเทศก็หวังกันว่าการใช้พลังงานนิวเคลียร์จะช่วยควบคุมเงินเฟ้อและลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศได้ ที่สำคัญหนทางนี้จะเป็นการผลักดันแนวคิดเรื่องพลังงานสะอาดได้อีกทางด้วย
 
🇹🇭 ในมุมของไทยเรามองว่าอาจยังไม่ถึงจุดที่ต้องหันมาพึ่งการใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่มีต้นทุนสูงเหมือนประเทศอื่น เพราะที่ผ่านมา กฟผ. ได้เตรียมแผนรองรับเรื่องพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งพลังงานสะอาดจากโรงไฟฟ้าพลังงานลม พลังงานน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ ที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าอย่างเต็มประสิทธภาพ ภายใต้การนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาช่วยบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุด
 
⚡ นอกจากนี้ ยังมีโรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ ที่มีมาตรการควบคุมด้านมลพิษอย่างรัดกุม ทั้งด้านคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพกลิ่น แรงสั่นสะเทือน ฯลฯ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบไปถึงประชาชนและชุมชนใกล้พื้นที่ และไม่กระทบต่อเป้าหมายการปลดปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ เพราะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ รวมถึงการติดตั้งระบบควบคุมการปล่อยมลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าให้อยู่ในค่ามาตรฐานด้วย
 
⚡ ดังนั้น อยากให้คนไทยมั่นใจว่าในสถานการณ์โลกที่หลายประะเทศกำลังประสบปัญหาเรื่องพลังงาน แต่ประเทศไทยเรายังเดินหน้าต่อไปได้ และประชาชนจะมีไฟฟ้ามีพลังงานต่างๆ ให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องภายใต้การดูแลและบริหารจัดการของ กฟผ. ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *