Supernova ชาร์จเร็ว แรง.. กว่าใครในเอเชีย
December 18, 2022
เที่ยวเช็คอิน สุดฟิน ที่เขื่อนลำตะคอง
December 18, 2022
Show all

เป้าหมาย Net Zero ของประเทศฝรั่งเศส

🇫🇷 ความตกลงปารีส (Paris Agreement) เกิดขึ้นจากการประชุม COP21 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2015 เป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่ทิศทางการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำชองประเทศที่ร่วมลงนามทั้ง 178 ประเทศทั่วโลก (รวมทั้งประเทศไทยด้วย) หลาย ประเทศได้ดำเนินนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ตามพันธะสัญญาต่อความตกลงปารีส เราลองมาดูประเทศต้นทางของการประชุมคือประเทศฝรั่งเศสกันไหมว่าเขามีแนวทางสู่เป้าหมาย Net Zero กันอย่างไรบ้าง
🌳 แนวทางสู่ความตกลงปารีสว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศฝรั่งเศส คือการตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศฝรั่งเศสในปี ค.ศ. 2030 ลงให้ได้ 40% จากระดับในปี ค.ศ. 1990 และการเป็นชาติปลอดคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 จากแนวทางเป้าหมายนี้ทำให้ทุกวันนี้บนท้องถนนของประเทศฝรั่งเศสมีรถยนต์ไฟฟ้า และสถานีชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ทั่วไป ปัจจุบันส่วนแบ่งในตลาดรถยนต์ในของฝรั่งเศสคือ รถยนต์ไฮบริดมีส่วนแบ่งในตลาดที่ 3.5% ส่วนรถยนต์ไฟฟ้าอยู่ที่ประมาณ 1.2% แต่จากนโยบายของรัฐบาลฝรั่งเศสที่กำหนดนโยบายห้ามขายยานพาหนะทุกชนิดที่ใช้น้ำมันดีเซลหรือเบนซินภายในปี ค.ศ. 2040 ทำให้ส่วนแบ่งในตลาดรถไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม รถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแบบเดิมยังคงครองส่วนแบ่งในตลาดฝรั่งเศสอยู่ดี
🇫🇷 รัฐบาลฝรั่งเศสจึงวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการลดการปล่อยคาร์บอนและนโยบายเพื่อสิ่งแวดล้อมหลายแนวทางเพื่อมุ่งหวังให้ถึงเป้าหมาย Net Zero ตามกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เช่น การประกาศการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการใช้จักรยานในชีวิตประจำวันแทนการใช้รถยนต์เพื่อให้ฝรั่งเศสเป็น “ประเทศแห่งจักรยาน” โดยรัฐบาลจะให้เงินอุดหนุนแก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยไปซื้อจักรยานไฟฟ้า (e-bike) มาใช้ด้วยวงเงินสูงสุด 4,000 ยูโร (ประมาณ 1.4 แสนบาท) ส่วนคนไหนที่มีรายได้สูงกว่าก็จะได้รับเงินอุดหนุนในวงเงินที่น้อยกว่า
💥 รวมถึงมีการวางแผนออกมาตรการเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าของรถยนต์เก่าที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง นำรถเก่ามาขายให้รัฐ โดยจะได้รับเครดิตตอบแทนมูลค่า 2,500 ยูโร (ประมาณ 95,000 บาท) เพื่อนำเครดิตนี้ไปซื้อรถจักรยานไฟฟ้าใช้แทน (เครดิตเท่านี้สามารถซื้อรถจักรยานไฟฟ้ายี่ห้อ Peugeot ได้แล้วนะ) โดยฝ่ายนิติบัญญัติในรัฐสภาฝรั่งเศสเพิ่งให้ความเห็นชอบต่อมาตรการนี้แล้ว ซึ่งถ้ามาตรการนี้เกิดขึ้นจริง ฝรั่งเศสจะเป็นประเทศแรกในโลกที่ให้โอกาสประชาชนในการแลกยานพาหนะที่มีอายุการใช้งานนานกับรถจักรยานไฟฟ้า ซึ่งเป็นยานพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพราะจะช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการจราจรได้มากขึ้น
💥 นอกจากนี้ฝรั่งเศสยังมีแผนการที่จะยกเลิกไฟล์ทบินระยะสั้นภายในประเทศหากเส้นทางนั้นสามารถเดินทางด้วยรถไฟได้ในระยะเวลา 2-3 ชั่วโมง (เช่น ไฟล์ทจากสนามบิน Orly ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงปารีส ไปยังเมือง Nantes และเมือง Bordeaux ก็จะถูกยกเลิกไปเพราะสามารถนั่งรถไฟ TGV จาก Paris ไป Nantes ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 38 นาที และไป Bordeaux ใช้เวลา 2 ชั่วโมง 11 นาที เป็นต้น) แต่ถ้าหากใช้ระยะเวลาที่นานกว่านั้นก็ยังมีบริการไฟล์ทบินตามปกติ สาเหตุสำคัญมาจากเครื่องบินเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่อากาศเป็นจำนวนมาก เลยทำให้ฝรั่งเศสมีแนวนโยบายเช่นนี้ออกมาเพื่อหวังต้องการลดการปล่อยคาร์บอนจากอุตสาหกรรมการบิน
🌳👏 มาตรการต่าง ๆ เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการตามพันธะสัญญาสภาพภูมิอากาศของประเทศฝรั่งเศสที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 40% ภายในปี ค.ศ. 2030 และเป็นชาติปลอดคาร์บอนภายในปี ค.ศ. 2050 นั่นเอง
 
🖊 บทความโดย : ดร ภักดีกุล รัตนา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *