จีน-ดูไบ จับมือกัน มุ่งสู่พลังงานสะอาด
December 18, 2022
ซาอุฯเดินหน้า พลังงานสะอาดกว่า 1,000 เมกะวัตต์
December 18, 2022
Show all

ทางออกวิกฤตราคาพลังงานไทย

💥 จากวิกฤตราคาพลังงานที่คนทั้งโลกต้องเผชิญกันอย่างต่อเนื่อง หลายๆ ประเทศวิกฤตถึงขั้นเชื้อเพลิงหมด ขาดแคลน เสียหายถึงเศรษฐกิจและสังคม แต่ประเทศไทยถือว่าโชคดีกว่ามาก ซึ่งส่วนหนึ่งที่สำคัญมากจาการที่เรามีการวางแผนและการจัดการที่ดี
 
💥 อย่างล่าสุด คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อนุญาตให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2565-2568 หลังจากมีการศึกษาเชิงเทคนิคความเป็นไปได้มาตั้งแต่ต้นปี 2565 เพื่อเสริมกำลังการผลิตช่วงโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องอื่นๆ หยุดซ่อมบำรุง พร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดย กฟผ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ให้มีขนาดกำลังการผลิตและค่าควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 4 จะถูกเดินเครื่องผลิตไฟฟ้าในกรณีที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องอื่นๆ ขัดข้องหรือหยุดเดินเครื่อง และควบคุมกำลังการผลิตให้ไม่เกิน 2,455 เมกะวัตต์ (เท่ากำลังการผลิตปัจจุบัน)
 
💥 วิธีนี้จะช่วยลดผลกระทบค่าไฟฟ้าต่อภาคประชาชนโดยตรง ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ จะช่วยลดผลกระทบด้านต้นทุนค่าไฟฟ้าต่อภาคประชาชนโดยตรง และช่วยกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า ยังมีการทำให้เกิดการจ้างงานใน อ.แม่เมาะ อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *