ฟองน้ำผักตบชวาแก้ปัญหาน้ำเน่าและสิ่งแวดล้อม
December 15, 2022
ขยะสมาร์ตโฟนจะล้นโลก
December 15, 2022
Show all

ซังข้าวโพดแปลงร่างเป็นพลังงาน

👍 เจ๋งมากงานนี้! เกษตรกรแม่เมาะรวมพลังกับ กฟผ. แม่เมาะ นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่าง เปลือกและซังข้าวโพด ที่แต่เดิมต้องนำไปเผาทิ้งจนเกิดมลภาวะมาผลิตเป็นชีวมวลอัดเม็ดแทน ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Smart Energy ของทาง กฟผ. ในการรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการ Biomass Co-Firing ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และยังลดการเผาไปได้ถึง 30% ทำให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้นด้วย
 
🔺 Smart Energy ในโครงการแม่เมาะน่าอยู่ Mea Moh Smart City ของกฟผ. ช่วยดูแลชุมชนให้เกิดรายได้จากของเหลือใช้อย่างเปลือกและซังข้าวโพด ที่จะนำนวัตกรรมเชื้อเพลิงชีวมวลเผาไหม้ร่วมกับถ่านหิน “Biomass Co-Firing” ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ช่วยลดการเผาพื้นที่เกษตรกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตรงนี้สำคัญมากๆ และยังจัดหาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาผลิตชีวมวลอันเม็ดเสริมอีกทางหนึ่งด้วย
 
🔺 นอกจากจะลดเรื่องการเผา ลดการก่อ PM 2.5 แล้วชุมชนยังสามารถต่อยอดธุรกิจผลิตชีวมวลอันเม็ดเพื่อส่งออกขายไปได้ถึงต่างประเทศ หรือจะขายให้ กฟผ. แม่เมาะ ช่วยสร้างทั้งรายได้ และคุณภาพอากาศให้คนแม่เมาะ และใกล้เคียงได้อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *