มัลดีฝุดไอเดียเมืองลอยน้ำ จากปัยหาโลกร้อน
November 1, 2022
รถไฟฟ้า vs รถไฮโดรเจน ศึกนี้คาร์บอนเป็นศูนย์
November 1, 2022
Show all

คนไทยปลอดคาร์บอน ด้วย “Triple S”

‼ ที่เราต้องเจอกับฝนตกหนักเกินมาตรฐานจนน้ำท่วม อากาศที่ร้อน อบอ้าว แดดแผดเผา มากกว่าปกตินั้น มาจากค่าเฉลี่ยความร้อนทั่วโลกที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะภาวะโลกร้อน โลกรวนจนเกินจะรับมือไหวแล้ว แต่ยังมีทางออกที่ดีที่สุดอยู่ในตอนนี้คือ การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนให้ลดการปล่อยคาร์บอน
💥 กฟผ. เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีแนวทางการพัฒนา และผลักดันสังคมไทยให้ปลอดคาร์บอน โดยการตั้งเป้าสู่ EGAT Carbon Neutrality ภายในปี ค.ศ. 2050 ภายใต้หลักการสร้างสมดุลระหว่างต้นทุนในการผลิตไฟฟ้า ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ ด้วยกลยุทธ์ “Triple S”
🔸 Sources Transformation ผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลลดลง ใช้พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาดมากขึ้น เช่น โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ลอยน้ำร่วมกับเขื่อนพลังน้ำ, การใช้เทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานของระบบการผลิต
🔸Sink Co-creation เพิ่มพื้นที่ป่า ช่วยดูดซับคาร์บอน เช่นโครงการปลูกป่าล้านไร่, การใช้เทคโลโลยีดักจับคาร์บอน
🔸Support Measures Mechanism ส่งเสริมโครงการที่ช่วยลดการปล่อยคาร์บอน เช่น การส่งเสริมการใช้รถEV, ห้องเรียนสีเขียว, ฉลากเบอร์ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *