แล้วคนไทยพร้อมช่วยกัน ประหยัดพลังงานหรือยัง?
December 15, 2022
เปลี่ยนของเหลือใช้ สู่เศรษฐกิจหมุนเวียน
December 15, 2022
Show all

กังหันก๊าซไทยสุดเจ๋ง ช่วยลดลด CO2

⁉ มีใครรู้บ้างครับ? ว่าไทยเรานั้นมีกังหันก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลกด้วยนะ
♻ ตอนนี้ไม่ว่าวิธีไหนที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ หลายๆ ประเทศก็ต่างพัฒนากันออกมา หนึ่งในนั้นคือ กังหันก๊าซไฮโดรเจน ซึ่งไทยเรานั้นมีกังหันก๊าซที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในโลก ติดตั้งอยู่ที่โรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา อยู่ภายใต้การดูแลของ กฟผ. ที่นำมาใช้ผลิตไฟฟ้าแทนโรงไฟฟ้าพลังความร้อนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ปลดระวางแล้ว
♻ โดยกังหันก๊าซไฮโดรเจนที่ว่านี้ จะสามารถเดินหน้าผลิตไฟฟ้าเพิ่มอีก 1,400 เมกะวัตต์ เทียบเท่ากับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประชาชนราว 3 ล้านครัวเรือน
♻ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ นอกจากจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality ในปี ค.ศ.2050 ได้แล้ว ยังช่วยลดต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้า พร้อมเพิ่มเสถียรภาพและความยืดหยุ่นของระบบการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้
♻ นับได้ว่าการเปลี่ยนมาใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิงไม่เพียงแต่เอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน แต่ยังเป็นเทคโนโลยีปลายทางในอนาคตด้วยครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *